Sök tidigare utlåtanden i ENIC-NARIC databasen

I ENIC- NARIC databasen


I databasen nedan kan du söka bland tidigare utlåtanden av erkända utländska utbildningar gjorda från och med 2007. I bedömningar gjorda efter den 2 april 2012 utgår ENIC-NARIC Sverige från en ny bedömningsmetod, som i större utsträckning bygger på Lissabonkonventionen.

Skillnader mellan gamla och nya bedömningar


Tidigare fokus på studiernas innehåll och omfattning har bytts ut mot utbildningens syfte och nivå i det utländska utbildningssystemet.

ENIC-NARIC Sveriges bedömning och erkännande baseras på den sökandes egna betygshandlingar. Tänk på att innehåll och längd i en utbildning kan variera även om den är från samma universitet  och genomförd vid samma tidpunkt. På grund av förändringar i ENIC-NARIC Sveriges bedömningsmetodik ser gamla och nya bedömningar olika ut. Databasen ger dock besked om att utbildningen uppfyller ENIC-NARIC Sveriges bedömningskriterier vid tidpunkten för bedömningen. Bedömningen uttrycks i termer av svenska examina och inte i poäng. Bedömningen innebär inte att man får en svensk examen.

Sök tidigare utlåtanden -  ENIC-NARIC databasen »

Till ENIC-NARIC Sverige, Högskoleverkets bedömningskriterier »

Beskrivningar av svenska examina


I utlåtandet jämför ENIC-NARIC Sverige utländsk utbildning mot en svensk examen.

De svenska examina finns beskrivna i förordningarna SFS 1993:100 och 1993:221 (se nedan).

Från den 1 juli 2008 följer bedömningen bestämmelser i:

Bedömningar i databasen gjorda till och med 30 juni 2008 utgår från:

    
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se