Det här ska du skicka med

För att ENIC-NARIC Sverige ska kunna bedöma din utbildning eller examen måste den vara dokumenterad. Det innebär att du måste skicka in kopior på handlingar som anger vilken utbildning du har läst.

Olika krav på information från olika länder


Vilket land du studerat i påverkar vilken information vi behöver för att bedöma din utbildning. Via listan nedan får du information om vad du ska skicka in beroende på vilket land du har läst i.
Utöver det som särskilt krävs för landet i fråga behöver du skicka in följande material:
  • Ansökningsblankett ifylld och underskriven. Nu kan du ladda ner blanketten till din dator och fylla i blanketten innan du skriver ut den. Till ansökningsblanketten »PDF
  • Om du vill ansöka om legitimation för förskollärare/lärare ska du vända dig till Skolverket som är behörig myndighet för förskollärar/läraryrket from den 1 juli 2011. Ansökan och information hittar du på www.skolverket.se
  • Personbevis från skattemyndigheten. Personer som inte har möjlighet att få ett personbevis bifogar istället vidimerad kopia av pass (för EU/EES-medborgare) eller av pass tillsammans med bevis över inlämnad ansökan om uppehållstillstånd. I passet är det de sidor som innehåller namn och övriga personuppgifter som ska kopieras.
  • Uppgifter om namnbyte bifogas, om Du har ett annat namn på betyget än ditt nuvarande namn. Du kan be att få ett personbevis med uppgift om tidigare namn, eller exempelvis bifoga ett vigselbevis.
  • Vidimerade kopior: En tjänsteman vid en myndighet, t.ex. arbetsvägledare, studievägledare vid universitet eller högskola eller studie- och yrkesvägledare inom komvux intygar genom underskrift och myndighetens stämpel att kopian överensstämmer med originalet.
  • Översättning: Handlingar på något av de nordiska språken, engelska, franska, spanska, eller tyska behöver inte översättas. Handlingar på andra språk ska översättas. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Du som vill ha bedömning av en utländsk doktorsexamen ska dessutom bifoga dokumentation över din avhandling: kopia av titelsidan ur avhandlingen, innehållsförteckning samt sammanfattning/abstract. Alternativt kan du lämna en hänvisning till var avhandlingen finns tillgänglig online.

Dina kopior ska vara vidimerade


För att du ska få din utbildning bedömd måste kopiorna på dina handlingar vara vidimerade. En vidimering är ett intyg på att kopian stämmer överens med originalet.

Den vidimering ENIC-NARIC Sverige godkänner består av en underskrift av en tjänsteman på en svensk myndighet, till exempel arbetsförmedlingen eller polisen. Det ska också finnas ett namnförtydligande och en stämpel med myndighetens namn. ENIC-NARIC Sverige godkänner också vidimering från personalavdelningen på din arbetsplats.

ENIC-NARIC Sverige godkänner också en vidimering från den utländska högskola som utfärdade ditt betyg. Då ska vidimeringen bestå av högskolans officiella stämpel. ENIC-NARIC Sverige kan begära in originalhandlingar.

Senast uppdaterad: 2012-08-15
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se