Kontakta oss

ENIC-NARIC Sverige

Telefon: 08-563 085 00
Fax: 08-563 085 50
E-post: enic-naric.sverige@hsv.se

Postadress: Box 7851, 103 99 Stockholm
Besöksadress: Luntmakargatan 13, Stockholm
Öppettider: Måndag-fredag, klockan 8.00-16.30

Senast uppdaterad: 2012-04-18
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se