Informationsmaterial

Här hittar du broschyrer, rapporter och informationsmaterial om att bedöma utländsk utbildning. Du kan beställa dem via e-post material.naric@hsv.se eller ladda ner dem här.

Rapporter och informationsmaterial


ENIC-NARIC Sverige har gjort flera utredningar om bedömning av utländsk utbildning. Resultaten från en del av dessa har presenterats i rapportform. Här hittar du dessa rapporter. Du hittar också det informationsmaterial om bedömning av utländsk utbildning som Högskoleverket har tagit fram. Materialet är i pdf. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Observera att sedan en del informationsmaterial tryckts har ENIC-NARIC Sverige gått över till att uttrycka bedömningarna i examensnivå istället för poäng.

Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se