Anställa i Sverige

Exempel på utlåtande
ENIC-NARIC Sveriges utlåtande är ett erkännande av utländsk utbildning. Utlåtandet är avsett att vara en vägledning för arbetsgivare som ska fatta beslut om anställning.
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig som kommer i kontakt med personer med utländsk högskoleutbildning under de olika rubrikerna till vänster.

Om du har frågor om en specifik utbildning så är du välkommen att kontakta oss.

ENIC-NARIC Sverige
Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Högskoleverket
Telefon: 08-563 085 00
E-post: enic-naric.sverige@hsv.se
Öppettider: måndag-fredag, klockan 8.00-16.30

Senast uppdaterad: 2012-05-24
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se