Regional rekrytering

Här kan du läsa statistik om från vilket län/kommun ett universitets eller en högskolas nybörjarstudenter kommer och hur stora marknadsandelar universitetet eller högskolan har i olika län.
  1. Välj Högskolans nybörjare eller Länets/kommunens nybörjare i vänstermenyn.
  2. Därefter gör du ditt urval beroende på vilka alternativ som finns: typ av studenter samt högskola eller län, eller bara län, i listan eller via kartan.
Kontaktperson: Jan-Åke Engström, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se