Årsrapport om universitet och högskolor

Här kan du hämta och läsa årsrapporten, som ger en samlad bild av den svenska högskolesektorn. Du kan framför allt läsa vad som har hänt det senaste året, men även vilka långsiktiga tendenser vi ser. I årsrapporten finns också internationella jämförelser.

I årsrapporten sammanställer vi material från en rad källor. Framförallt utgår vi från ekonomiska uppgifter vi själva samlar in från högskolorna och uppgifter i högskoleregistret om högskolornas studenter och personal som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in på vårt uppdrag.

Hämta årsrapporter


Här kan du hämta 1997—2012 års rapporter och tillhörande tabellbilagor. Via vänstermenyn kan du välja att hämta enskilda kapitel ur rapporterna från 2007 och framåt. Rapporterna är i pdf medan tabellbilagorna finns i både pdf och Excel. Länkarna öppnas i nytt fönster.

2013

(avser verksamhetsåret 2012)
Högskoleverkets årsrapport 2013PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2013PDF
Tabellbilaga 2013PDF
Tabellbilaga 2013Excel 2007

2012

(avser verksamhetsåret 2011)
Högskoleverkets årsrapport 2012PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2012PDF
Tabellbilaga 2012PDF
Tabellbilaga 2012Excel 2007

2011

(avser verksamhetsåret 2010)
Högskoleverkets årsrapport 2011PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2011PDF
Tabellbilaga 2011PDF
Tabellbilaga 2011Excel 2007

2010

(avser verksamhetsåret 2009)
Högskoleverkets årsrapport 2010PDF
Engelsk kortversion av årsrapport 2010PDF
Tabellbilaga 2010PDF
Tabellbilaga 2010Excel 2007

2009

(avser verksamhetsåret 2008)
Högskoleverkets årsrapport 2009PDF (7 MB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2009PDF
Tabellbilaga 2009PDF
Tabellbilaga 2009Excel

2008

(avser verksamhetsåret 2007)
Högskoleverkets årsrapport 2008PDF (5 MB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2008PDF
Tabellbilaga 2008PDF
Tabellbilaga 2008Excel

2007

  (avser verksamhetsåret 2006)
Högskoleverkets årsrapport 2007PDF (4091 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2007PDF
Tabellbilaga 2007PDF
Tabellbilaga 2007Excel

2006  

(avser verksamhetsåret 2005)
Högskoleverkets årsrapport 2006PDF (2954 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2006PDF
Tabellbilaga 2006PDF
Tabellbilaga 2006Excel

2005  

(avser verksamhetsåret 2004)
Högskoleverkets årsrapport 2005PDF (2067 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2005PDF
Tabellbilaga 2005PDF
Tabellbilaga 2005Excel

2004  

(avser verksamhetsåret 2003)
Högskoleverkets årsrapport 2004PDF (2239 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2004PDF
Tabellbilaga 2004PDF
Tabellbilaga 2004Excel

2003  

(avser verksamhetsåret 2002)
Högskoleverkets årsrapport 2003PDF (2042 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2003PDF
Tabellbilaga 2003PDF

2002  

(avser verksamhetsåret 2001)
Högskoleverkets årsrapport 2002PDF (1775 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2002PDF
Tabellbilaga 2002PDF

2001  

(avser verksamhetsåret 2000)
Högskoleverkets årsrapport 2001PDF (642 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 2001PDF
Tabellbilaga 2001PDF

1999  

(avser verksamhetsåret 1999)
Årsrapport för universitet och högskolor 1999PDF (853 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 1999PDF

1998  

(avser verksamhetsåret 1998)
Årsrapport för universitet och högskolor 1998PDF (1861 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 1998PDF

1997  

(avser verksamhetsåret 1997)
Årsrapport för universitet & högskolor 1997PDF (2746 kB)
Engelsk kortversion av årsrapport 1997PDF

Kortversioner av samtliga årsrapporter på engelska


På vår engelska del av hsv.se kan du hämta kortversioner av årsrapporterna på engelska.

Till kortversioner av årsrapporterna på engelska (nytt fönster) »

Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se