Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en högskola eller ett universitet. Det kan exempelvis röra sig om ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina anställda.

Detta är en utbildningsform vid sidan om den ordinarie högskoleutbildningen. Högskolelagen och högskoleförordningen gäller inte för utbildningen och en studerande i uppdragsutbildning har inte samma rättigheter som en student vid högskolans ordinarie utbildningar.

Universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Uppdragsutbildningarna bygger på att ett avtal sluts mellan uppdragsgivaren och universitetet eller högskolan.

Universitetet eller högskolan får ge betyg och examens- eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta förutsatt att samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning.

Senast uppdaterad: 2012-04-12
Kontaktperson: Mikael Herjevik, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se