Studentinflytande

Flera sätt att påverka


Som student kan du påverka utbildningen vid universitet och högskolor genom representation i universitetens och högskolornas beslutande och beredande organ. Du kan också påverka genom att delta i de kursvärderingar som universiteten och högskolorna är skyldiga att genomföra i slutet av varje kurs.

Läs mer om representation »

Läs mer om kursvärdering »

Kontakta högskolan om du är missnöjd


Om du är missnöjd med något ska du först och främst vända dig till din institution för att finna en lösning på problemet. Du kan också kontakta studentkåren för att få hjälp eller råd om hur du kan gå till väga.

Är du inte nöjd med universitetets eller högskolans åtgärder kan du göra en anmälan till Högskoleverket.

Läs mer om på sidan Anmälan »

Senast uppdaterad: 2010-11-03
Kontaktperson: Marie Stern Wärn, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se