Lagar och regler

Som student är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagstiftningen. Inte minst om du skulle hamna i en tvist med din högskola, eller tycker att du blivit illa behandlad under din utbildning. Här hittar du de regler som styr verksamheten vid de svenska universiteten och högskolorna.

De flesta reglerna som gäller statliga högskolor finns samlade i högskolelagen och högskoleförordningen. Som komplement finns dels föreskrifter som Högskoleverket har utfärdat, dels andra regler som styr högskolan. De senare finns samlade i lagar och förordningar som gäller avgränsade frågor eller speciella högskolor.

För enskilda utbildningsanordnare gäller lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
 
Förutom de regler som gäller för den svenska högskolan har Sverige förbundit sig att följa vissa internationella regler.
Läs mer om Internationella regler »

Senast uppdaterad: 2010-12-29
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se
Dekorationsbild

SKICKA EN FRÅGA

Om du inte hittar svar på din fråga under avsnittet vanliga frågor och svar kan du använda vårt frågeformulär. Tänk på att frågan ska vara av rättslig karaktär.

Till formulär för juridiska frågor