2012-05-16

Utbildningarna i företagsekonomi granskade

Av de 67 utvärderade utbildningarna i företagsekonomi har nära 40 procent så pass stora kvalitetsbrister att de får omdömet bristande kvalitet. Samtidigt finns det många goda exempel på bra företagsekonomiska utbildningar runt om i landet, konstaterar Högskoleverket i en utvärdering som publiceras i dag.
Företagsekonomi är det enskilt största ämnet på universiteten och högskolorna. På många håll i landet har de företagsekonomiska utbildningarna ett konstant högt söktryck. För närvarande läser över 53 000 studenter företagsekonomi och till höstens kurser och program är det nära 43 000 sökande.
 
Högskoleverket har nu utvärderat sammantaget 67 utbildningar i företagsekonomi. Utbildningarna som ingår i granskningen ges på kandidat-, magister respektive masternivå.

Följs upp om ett år


Varje utbildning som Högskoleverket utvärderar får ett omdöme på en tregradig skala. Sammantaget får 25 utbildningar i företagsekonomi omdömet bristande kvalitet. Därmed kommer de att följas upp inom ett år för att se om de kommit till rätta med problemen. I de fall som bristerna kvarstår beslutar Högskoleverket om indraget examenstillstånd.

Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och 8 stycken, eller 12 procent, får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Dessa finns vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.

Mer information


Mer information om resultaten hittas enkelt på hsv.se genom webbfunktionen Resultatsök som listar utbildningar, högskolor och omdömen.
Till Resultatsök (nytt fönster) »

Kontaktpersoner


Carl Sundström, tfn: 08-563 088 26
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Maria Sundkvist, tfn: 08-563 086 93
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-16
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se