2012-05-25

Stor ökning av antalet sökande till lärarutbildningar

När de nya lärarprogrammen startade hösten 2011 minskade antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna kraftigt. I år har siffran istället ökat med hela 21 procent jämfört med förra året, vilket också innebär en ökning jämfört med antalet sökande till höstterminen 2010, alltså innan de nya lärarprogrammen startades.
Höstterminen 2011 startade lärarutbildningen i ny form. Från att tidigare ha varit ett sammanhållet sökalternativ — en lärarutbildning med olika inriktningar — finns nu fyra olika lärarprogram att söka som leder till fyra olika examina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen.

Inför hösten 2011 skedde en kraftig minskning av antalet förstahandssökande till lärarprogrammen med hela 14 procent jämfört med 2010 — delvis som en följd av att färre lärosäten fått examenstillstånd för de nya lärarexamina.

— Inför höstterminen 2012 har söktrycket på lärarutbildningarna istället ökat stort med hela 21 procent jämfört med året innan. Även om man jämför med hösten 2010, alltså före de nya lärarprogrammen startades, har söktrycket ökat med tre procent. Mest ökar antalet förstahandssökande till ämneslärarprogram, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.
 
Förutom till lärarprogrammen har relativt kraftiga ökningar också skett till tandläkarprogrammen (med 12 procent), till apotekarprogrammen (med nio procent) och till både högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogrammen (med nio procent vardera).

Mer information


Läs rapporten (pdf)PDF

Kontaktpersoner


Torbjörn Lindqvist, utredare, tfn 08-563 087 07
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Annika Pontén, avdelningschef, tfn 08-563 087 57
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-25
Kontaktperson: Torbjörn Lindqvist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se