www.hsv.se
2012-01-02
Förslag från Högskoleverket:

Ändrad psykoterapeutexamen ska höja kvaliteten

Högskoleverket lämnar i dag förslag på hur den kritiserade psykoterapeututbildningen kan bli tydligare. Bland annat föreslår verket att utbildningen förlängs med en termin och att kravet på parallell deltidstjänstgöring slopas.
För fyra år sedan granskade Högskoleverket psykoterapeututbildningarna som då fick kritik för en rad kvalitetsbrister. Efter kritiken fick Högskoleverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildningarna skulle kunna förbättras, och förra året publicerade verket en rapport med förbättringsförslag. I dag offentliggörs en utredning som är resultatet av ett nytt regeringsuppdrag. Utredningen visar hur psykoterapeutexamen kan utformas för att tydligare uppfylla de krav som ställs på en högskoleexamen på avancerad nivå.

Slopa kravet på deltidstjänst...


Psykoterapeutexamen är en examen på avancerad nivå, men den avviker i dag på flera sätt från andra högskoleexamina på denna nivå. Som den är utformad liknar den snarare en vidareutbildning för yrkesverksamma. Studenterna måste nämligen ha deltidstjänstgöring under studietiden. Det innebär att en stor del den praktiska träningen ligger utanför utbildningen. Högskoleverket ställer sig kritisk till detta eftersom det är otydligt vem som egentligen examinerar studenten — utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren. Verket föreslår därför att kravet på deltidstjänstgöring slopas för att tydliggöra utbildningsanordnarens ansvar.

...samt kravet på psykolog- eller läkarexamen


Högskoleverket är också kritiskt till att psykolog- eller läkarexamen är behörighetskrav. Kravet för att bli antagen till en utbildning på avancerad nivå ska vara en examen på grundnivå, inte en examen på avancerad nivå som både psykolog- och läkarexamen är. Vilka examina på grundnivå som ska ge behörighet ska kunna variera, beroende på vilken utformning en utbildningsanordnare gett sin psykoterapeututbildning.

Förläng psykoterapeututbildningen med en termin


Högskoleverket föreslår att psykoterapeututbildningen ökas från 90 till 120 högskolepoäng — det vill säga från sex till åtta terminer om utbildningen även i fortsättningen ges på halvfart. En del av de studenter som antas måste i dag ha en separat så kallad grundläggande psykoterapiutbildning, som ofta fungerat som en enklare utbildning till psykoterapeut. Högskoleverket föreslår att den byggs in i psykoterapeututbildningen i stället. På så sätt skulle det bli tydligare vilken utbildning som krävs för att någon ska kunna kalla sig för psykoterapeut.

Mer information


Ladda ner och läs mer om rapporten »

Kontaktpersoner


Aija Sadurskis, tfn: 08-563 086 03
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Annika Pontén, tfn: 08-563 087 57
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-01-03
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se