2012-03-29

Allt fler väljer utlandsstudier

Förra läsåret studerade 26 600 svenskar utomlands. Det är den högsta noteringen de senaste tio åren. De populäraste länderna var Storbritannien och USA, men Asien lockar allt fler. Det visar ett nytt statistiskt meddelande från SCB och Högskoleverket. 
Det blir allt mer populärt att studera utomlands inom ett utbytesprogram eller som freemover-student. Två tredjedelar av alla som pluggade vid ett utländskt universitet läsåret 2010/11 var så kallade freemover-studenter. De ombesörjde alltså själva sina studier och ingick inte i något utbytesprogram.

De flesta som studerar utomlands inom ett utbytesprogram läser en eller ett par terminer vid ett utländskt universitet. Men bland freemover-studenterna är det vanligare med tre eller fler terminer. Omkring en fjärdedel — en ökande andel — läser hela sin utbildning i ett annat land.

Minskat intresse för Australien, Frankrike och Spanien


Nästan två tredjedelar av studenterna valde att stanna i Europa, då främst i Storbritannien, Danmark och Spanien. Storbritannien var det populäraste landet, tätt följt av USA. Studenternas val av länder har dock förändrats. Intresset för att studera i Australien har minskat, läsåret 2010/11 var det cirka 30 procent färre som valde att plugga på ett australiensiskt universitet jämfört med för tio år sedan. Spanien och Frankrike tog emot hälften så många svenska studenter jämfört med i början på 2000-talet. Allt fler valde istället länder i Asien. På fem år har antalet studenter som åker till Asien ökat med nästan 60 procent.

Få lärarstudenter studerar utomlands


Arkitektstudenter är de som i störst utsträckning studerar utomlands. Av dem som tog arkitektexamen vid ett svenskt lärosäte 2010/11 hade 46 procent pluggat utomlands någon gång under sin utbildning. Därefter följde de med magisterexamen inom samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration med 38 procent. Även många jurister (37 procent) hade utlandsstudier med i sin utbildning. Bland dem med lärarexamen hade bara 3 procent studerat utomlands. Utlandsstudier var också ovanligt bland sjuksköterskor och socionomer (5 procent).

Länder som tog emot flest utresande studenter från Sverige läsåret 2010/11

Diagram över Länder som tog emot flest utresande studenter från Sverige läsåret 2010/11

Mer information


Läs det statistiska meddelandet på SCB:s webbplats »

Kontaktpersoner


Anders Wiberg (Högskoleverket), tfn: 08-563 088 36
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Anna Gärdqvist (SCB), tfn: 019-17 65 45
E-post: fornamn.efternamn@scb.se
Statistiska meddelanden görs av SCB på Högskoleverkets uppdrag. SM:et om studentmobilitet finns på scb.se.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-24
Kontaktperson: Anders Viberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se