2011-12-07

Manliga akademiker etablerar sig snabbare

Läsåret 2007/08 examinerades 52 000 personer från högskolan. Bland dem som följdes upp hade över 78 procent etablerat sig på arbetsmarknaden ett och ett halvt år senare. Men hur snabbt nyutexaminerade akademiker etablerar sig skiljer sig både mellan kön och mellan olika utbildningsgrupper. Det visar analysen Etableringen på arbetsmarknaden 2009 som publiceras idag.
Allra lättast att etablera sig har läkare, tandläkare och veterinärer. Omkring 95 procent av dessa var etablerade på arbetsmarknaden ett och ett halvt år efter examen. Bland personer med generella examina tillhörde de med magisterexamen inom ekonomi, medicin eller samhällsvetenskap dem med starkast ställning på arbetsmarknaden, med minst 80 procent etablerade. Till grupper med en svagare ställning hörde arkitekter, receptarier samt studie- och yrkesvägledare, där omkring en tredjedel inte hade etablerat sig.

Många konstnärer startar företag


Precis som i tidigare uppföljningar hade konstnärligt utbildade svårast att etablera sig. Bara 37 procent av dem med en konstnärlig examen var etablerade. Samtidigt var konstnärerna de som i störst utsträckning startade företag. Ett exempel är examinerade med inriktning design och konst, där 13 procent hade startat företag, vilket kan jämföras med en procent bland samtliga examinerade.

En stor andel konstnärligt utbildade var också kombinatörer, de hade både anställning och eget företag. Särskilt många kombinatörer fanns bland dem med en konstnärlig examen inom området konst (48 procent) eller design (39 procent). Andra grupper med en hög andel kombinatörer var psykoterapeuter, skogsmästare och journalister.

Män etablerar sig snabbare


Andelen män som var etablerade var drygt fyra procent högre än andelen kvinnor, 81,3 mot 76,8 procent. För att analysera skillnaderna har kvinnors och mäns etablering jämförts under flera år för samma examensgrupper. I fyra examensgrupper har det varit en större skillnad, minst fyra procentenheter, mellan könen fyra år i följd. Störst skillnader till männens fördel är det bland dem med kandidatexamen i teknik, sjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeexamen. Den enda examensgruppen där kvinnorna har en högre etableringsgrad är kandidatexamen inom medicin/vård.

Andel av de examinerade läsåret 2007/08 som var etablerade på arbetsmarknaden 2009 per yrkesexamen:


(klicka på bilden för att se den i större format)
Andel av de examinerade läsåret 2007/08 som var etablerade på arbetsmarknaden 2009 per yrkesexamen

Mer information


Läs mer och ladda ner rapporten »

Kontaktpersoner


Anders Wiberg, tfn: 08-563 088 36,
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Ann Catrin Lagerkvist, tfn: 08-563 088 27,
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-12-06
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se