www.hsv.se

Fortsatt stort intresse för högskoleprovet

Lördagen den 24 oktober är det dags för höstens högskoleprov. Preliminära siffror visar att ungefär 47 000 personer har anmält sig vilket är 47 procent fler än förra hösten. Ökningen är märkbar över hela landet.
Hösten 2008 ökade intresset för högskoleprovet igen efter några år av minskat antal provdeltagare. Igår var sista anmälningsdag till höstens prov och trenden verkar hålla i sig. Preliminära siffror visar att omkring 47 000 personer kommer att göra provet i höst, jämfört med cirka 32 000 förra hösten.

— Det osäkra läget på arbetsmarknaden gör sannolikt att fler väljer att skriva provet i höst. Dessutom har vi i dagsläget många i åldrarna 18— 20 år i befolkningen, där majoriteten av provskrivarna brukar finnas, säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket.

Antalet anmälningar har ökat markant över hela landet.

Ökar chanserna att komma in på högskolan


Att skriva högskoleprovet är en bra andra chans för att komma in på högskolan, om betygssnittet inte räcker till. Den som har gjort högskoleprovet placeras i ytterligare en urvalsgrupp. En tredjedel av alla nybörjare inom högskolan antas varje termin på sitt högskoleprovsresultat.

Höstens prov går av stapeln lördagen den 24 oktober. På www.studera.nu kan man öva på tidigare prov och få andra tips inför provdagen.

Antal anmälda till högskoleprovet hösten 2009 jämfört med hösten 2008

Högskoleenhet

HÖST 09

HÖST 08

Ökning i antal

Ökning i procent

Stockholms universitet 12898 8863 4035 46
Högskolan på Gotland 173 103 70 68
Uppsala universitet 2082 1504 578 38
Mälardalens högskola 1980 1319 661 50
Högskolan Dalarna 1085 798 287 36
Högskolan i Gävle 1043 685 358 52
Linköpings universitet 2244 1505 739 49
Örebro universitet 1196 757 439 58
Högskolan i Jönköping 1528 928 600 65
Lunds universitet 5037 3411 1626 48
Högskolan i Halmstad 952 635 317 50
Högskolan i Kalmar 691 518 173 33
Blekinge Tekniska högskola 629 392 237 60
Högskolan i Kristianstad 714 523 191 37
Växjö universitet 719 451 268 59
Göteborgs universitet 6058 3886 2172 56
Högskolan i Borås 791 505 286 57
Karlstads universitet 1198 891 307 34
Högskolan i Skövde 1189 976 213 22
Högskolan Väst 1091 667 424 64
Luleå tekniska universitet 886 664 222 33
Mittuniversitetet 1182 822 360 44
Umeå universitet 1339 972 367 38
Totalt 46705 31775 14930 47

Kontaktpersoner


Nils Olsson, tfn 08-563 088 40
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad: 2009-09-18
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se