Vilka utbildningar leder till jobb?

En ljus arbetsmarknad väntar för förskollärare och högskoleingenjörer medan journalister och gymnasielärare får det svårare att få jobb. Arkitekter som tidigare har haft det besvärligt fortsätter att efterfrågas stort. Det visar nya prognoser från Högskoleverket.
Idag publicerar Högskoleverket en rapport med prognoser om hur arbetsmarknaden kommer att se ut för dem som börjar studera i höst. För ungefär en tredjedel av utbildningsgrupperna beräknas det bli en tämligen god balans mellan arbetsmarknadens efterfrågan och antalet examinerade. Det gäller till exempel arkitekter som under en lång tid har haft en besvärlig arbetsmarknad. Även för jurister, psykologer och grundskollärare i skolans tidigare år är antalet examinerade i balans. Veterinärer efterfrågas i allt högre grad och under de senaste åren har balansen när det gäller nyexaminerade förbättrats något.  

Förskolläraryrket måste bli mer attraktivt


Det har länge varit brist på förskollärare men här handlar det snarare om att göra yrket mer attraktivt än att öka antalet utbildningsplatser. Många förskollärare finner det i stället mer lockande att arbeta inom grundskolans tidiga år.

- Statusen måste höjas på förskolläraryrket för att fler ska välja att arbeta i förskolan, till exempel genom högre lön, säger Anders Flodström, universitetskansler och chef för Högskoleverket.

Bristen på läkare fortsätter


Det finns sedan flera år tillbaka ett underskott på läkare och de nya prognoserna pekar mot att bristen kommer att bli ännu större. Det krävs därför en kraftig utökning av utbildningen - 50 procent fler platser behövs för att täcka de framtida behoven. Även tandläkarutbildningen kräver snabba åtgärder med fler utbildningsplatser.

Högskoleingenjörer är ytterligare än bristgrupp och prognoserna visar att 5 000 högskoleingenjörer behöver examineras varje år under de kommande tio åren. Kapaciteten när det gäller utbildningsplatser finns men intresset bland studenterna behöver bli större.

Låg efterfrågan på gymnasielärare och journalister


Grundskollärare med inriktning mot senare år, gymnasielärare, journalister samt examinerade med konstnärlig utbildning är exempel på utbildningsgrupper som har en tuff arbetsmarknad framför sig. Det kommer alltså att utbildas betydligt fler än vad som efterfrågas.

Beräknat rekryteringsbehov

Klicka på bilden för en större version.

Mer information

Läs rapporten (pdf)PDF

Kontaktpersoner

Stig Forneng,
tfn 08-563 087 75,
fornamn.efternamn@hsv.se

Ingeborg Amnéus
tfn 08-563 088 09,
fornamn.efternamn@hsv.se   

Cecilia Nordling
tfn 08-563 086 37,
fornamn.efternamn@hsv.se                                                             

Senast uppdaterad: 2008-06-09
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se