Dekorationsbild
2012-05-23

Beslut om nya examenstillstånd

Högskoleverket beslutar att ge Örebro universitet tillstånd att utfärda konstnärlig högskoleexamen och konstnärlig kandidatexamen. Högskoleverket beslutar vidare att inte ge Örebro universitet tillstånd att utfärda konstnärlig magisterexamen och konstnärlig masterexamen.
Till beslutet »PDF

Högskoleverket beslutar att ge Högskolan i Gävle tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen samt masterexamen inom området hälsofrämjande arbetsliv.
Till beslutet »PDF

Högskoleverket beslutar att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området mikrodataanalys.
Till beslutet »PDF

Högskoleverket beslutar att ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen samt masterexamen inom området migration, urbanisering och samhällsomvandling.
Till beslutet »PDF

Högskoleverket beslutar att inte ge Högskolan i Borås tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området handel och it.
Till beslutet »PDF

Högskoleverket beslutar att inte ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området materialteknik.
Till beslutet »PDF

Senast uppdaterad: 2012-05-23
Kontaktperson: Anders Sundin, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se