Viktigt vad tidigare

studenter tycker

Vilken information vill blivande och befintliga studenter ha när de ska välja högskoleutbildning? Den frågan har Högskoleverket försökt få svar på under våren. Bland annat efterfrågas hur utbildade lärarna är och hur högskolans samverkan med näringslivet ser ut. Tidigare studenters erfarenheter och synpunkter är också mycket värdefullt.
Charlotte Löfgren och Rasmus Lilja

Charlotte Löfgren och Rasmus Lilja

Högskoleverket har undersökt vad gymnasieelever och studenter efterlyser för information när de ska välja högskoleutbildning. 1 000 gymnasieelever och 1 000 studenter har tillfrågats via enkäter och telefonintervjuer. Informatörerna Charlotte Löfgren och Rasmus Lilja har ansvarat för undersökningen.

— Vi har inlett ett arbete med att förbättra studieinformationen på webbplatsen studera.nu. Besökarna ska kunna jämföra utbildningar mot varandra utifrån kriterier man själv tycker är viktiga. Därför ville vi få reda på vad gymnasieelever, men även blivande studenter, egentligen efterfrågar när de ska göra sitt val inför högskolan, säger Charlotte.

Lärarnas kompetens efterfrågas


Undersökningen visar att informationen som efterfrågas inte skiljer sig så mycket åt mellan gymnasieelever och studenter som redan börjat på högskolan. Behörighetskrav, vilka inriktningar som finns och jobbutsikter rankas högt av båda grupperna. Sociala frågor, till exempel kårlivet, är inte lika intressant.

— Något av det viktigaste man vill veta är vad tidigare studenter tycker om utbildningen de har gått. De vill också veta vilken kompetens läraren har inom sitt ämnesområde och vi har sett att just den frågan blir ännu viktigare när man har börjat på högskolan, säger Rasmus.

Studenten i fokus


— Vi har mycket statistik att presentera för dem som ska välja utbildning, men den här undersökningen visar att vi inte har allt som efterfrågas. Vi måste till exempel titta på hur vi kan presentera vad tidigare studenter tycker om sina utbildningar. Högskoleverkets nya system för utbildningsutvärderingar kommer att skapa nya möjligheter. De ska även fungera som ett bra verktyg för studieinformation, menar Charlotte.

Till Nyheter & Debatt nr 5PDF

Senast uppdaterad: 2009-09-28
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se