"Att växa som student"

"Att växa som student" — en konferens om liberal education och bildning ägde rum i Visby den 17—18 september. Konferensen anordnades av Högskoleverket och Högskolan på Gotland och cirka 120 personer deltog.
Anders Flodström
—Universitet och högskolor är inte längre den exklusiva källan till kunskap och kunskapsskapande. Det betyder att högskolesektorn måste utveckla sitt lärande, sa Anders Flodström.

—Lärandet som består av djup, bredd, färdigheter, värderingar och personlighet har gått från en smal syn med djup, till en holistisk syn med bildning och utbildning förenat. Och det synsättet har faktiskt drivits fram av arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att studenterna inser att vad de än lärt sig på högskolan så är de inte färdiglärda när de kommer ut.  

Mer om konferensen finns att läsa i nästa nummer av Nyheter & DebattPDF som utkommer omkring den 15 oktober.

Senast uppdaterad: 2009-10-16
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se