Högskoleverkets rapporter 2010

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Ett...


2010: 1 R
Fler behöver plugga till förskollärare och högskoleingenjör!
Högskoleverket har, med hjälp av...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009


2010: 3 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Sjuksköterskors specialistutbildning — vilket slags examen?


2010: 5 R
Högskoleverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda hur specialistsjuksköterskeexamen bör vara...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda...


2010: 7 R
Högskoleverket har granskat tio ansökningar från fem olika högskolor. Sju av ansökningarna har...

Läs mer om rapporten

Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen


2010: 9 R
Högskoleverket har på regeringens uppdrag sett över utbildningen till legitimerad psykoterapeut. I...

Läs mer om rapporten

Disciplinärenden 2009 vid högskolor och universitet


2010:11 R
Högskoleverket har sedan år 2001 redovisat statistik och reflektioner angående de disciplinärenden...

Läs mer om rapporten

Swedish Universities & University Colleges — Short...


2010:13 R
Higher education in Sweden is provided at some fifty universities, university colleges and other...

Läs mer om rapporten

Om undervisning på engelska
— några bidrag från en konferens


2010:15 R
I november 2009 ordnade Högskoleverket en konferens om undervisning på engelska. Nu finns...

Läs mer om rapporten

På väg mot en ny utbildning?
Ett regeringsuppdrag angående...


2010:17 R
Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur kiropraktor- och naprapatutbildningar...

Läs mer om rapporten

Etableringen på arbetsmarknaden — examinerade läsåret...


2010:19 R
Högskoleverket har sedan 2003 analyserat hur väl högskolestudenter lyckas etablera sig på...

Läs mer om rapporten

Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden


2010:21 R
Högskoleverket har studerat gruppen doktorsexaminerade för att se hur etableringen på arbetsmarknaden...

Läs mer om rapporten

Orsaker till studieavbrott


2010:23 R
Den här rapporten är en uppföljning av förra årets undersökning (Mått för genomströmning i utbildning...

Läs mer om rapporten

Granskning av kvalitetsarbete vid åtta högskolor 2009


2010: 2 R
Rapporten redovisar resultatet av granskningen av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås, Högskolan...

Läs mer om rapporten

Lärares och forskares arbetstid


2010: 4 R
Högskoleverket har tittat på hur lärare och forskare vid universiteten och högskolorna fördelar sin...

Läs mer om rapporten
Uppföljning av Högskoleverkets ämnes- och...
2010: 6 R
Uppföljningen omfattar de utbildningsområden som Högskoleverket utvärderade främst under 2004....

Läs mer om rapporten
Utvärdering av särskild lärarutbildning för lärare i...
2010: 8 R
Högskoleverket har på regeringens uppdrag utvärderat satsningen som gjordes åren 2005-2009 på...

Läs mer om rapporten

Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2010


2010:10 R
Högskoleverkets årsrapport sammanfattar vad som har hänt det senaste året inom högskolan. I ett antal...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Teaterhögskolan i Stockholm 2009


2010:12 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Kårobligatoriet — en kartläggning


2010:14 R
Från den 1 juli 2010 får studenterna vid statliga universitet och högskolor själva bestämma om de...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2009


2010:16 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets tillsyn
Viktigare beslut 2008-2009


2010:18 R
Högskoleverkets tillsyn utgår till stor del från anmälningar som främst studenter och studentkårer...

Läs mer om rapporten
Eurostudent — om svenska studenter i en europeisk...
2010:20 R
Högskoleverket har undersökt svenska studenters sociala och ekonomiska villkor. Undersökningen har...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014


2010:22 R
DENNA RAPPORT HAR UPPDATERATS – Se rapport 2012:15 R. Läs mer via följande länk »

Ladda upp rapport...PDFLäs mer om rapporten
Senast uppdaterad: 2012-01-11
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se