Högskoleverkets rapporter 2009

Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella...


2009: 1 R
Högskoleverket har på regeringens uppdrag utvärderat de regionala utvecklingscentrumens (RUC) och de...

Läs mer om rapporten

Högskolans ekonomi 1997—2007 — vad har hänt?


2009: 3 R
Högskoleverket har analyserat hur universitetens och högskolornas ekonomi har utvecklats under åren...

Läs mer om rapporten

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden


2009: 5 R
Högskoleverket har tittat på hur arbetsmarknaden kommer att se ut för dem som börjar att studera i...

Läs mer om rapporten

Man ska bli lärare!


2009: 7 R
Det krävs en ambitiös nationell satsning för att komma åt könsobalansen i skolan. En sådan satsning...

Läs mer om rapporten

Granskning av utbildningarna inom arkeologi


2009: 9 R
Den här rapporten ger en nationell bild av utbildningarna inom arkeologi. De huvudområden som...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Danshögskolan 2008


2009:11 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Syftet är att...

Läs mer om rapporten

Hur har det gått? En sammanställning av Högskoleverkets...


2009:13 R
Högskoleverket har sammanställt utvärderingsverksamheten 2008. Det har varit ett verksamhetsår fyllt...

Läs mer om rapporten

Disciplinärenden vid högskolor och universitet


2009:15 R
Årets granskning visar att antalet studenter som blev föremål för en disciplinåtgärd vid dessa...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2009


2009:17 R
Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Mälardalens högskola samt Södertörns...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Dramatiska institutet 2008


2009:19 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Syftet är att...

Läs mer om rapporten

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och...


2009:21 R
Den som saknar formell behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt...

Läs mer om rapporten

Swedish Universities & University Colleges


2009:23 R
I slutet av maj kom Högskoleverkets årsrapport 2009. Den ger en samlad bild av den svenska högskolan...

Läs mer om rapporten

Kvalitetsutvärdering för lärande


2009:25 R
Grundfrågan som förslaget till nytt utvärderingssystem ställer är om och hur väl utbildningarna...

Läs mer om rapporten

Ranking of universities and higher education institutions for...


2009:27 R
Ranking of universities and other higher education institutions has become increasingly common in...

Läs mer om rapporten

Mått för genomströmning i utbildning på grund- och avancerad...


2009:29 R
I rapporten konstaterar man att de mått som sedan länge använts för att mäta genomströmning är dels...

Läs mer om rapporten

Högskolelärares bisysslor — en uppföljning


2009:31 R
År 2001 publicerade Högskoleverket rapporten Högskolelärares bisysslor — hur fungerar högskolans...

Läs mer om rapporten

Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och...


2009:33 R
Högskoleverket har haft i uppdrag att kartlägga utvecklingen och utbudet av högskoleutbildningar inom...

Läs mer om rapporten

Analys av tillsynsärenden beslutade 2005—2008


2009:35 R
Antalet tillsynsärenden under perioden 2005—2008 var 375 stycken. Doktoranderna klagade oftast på...

Läs mer om rapporten

Bildning och skrivande


2009: 2 R
"Jag skulle aldrig säga: man blir bildad av att skriva. För vad kunde man väl mena med det? Skulle...

Läs mer om rapporten

Granskning av utbildningarna i antikens kultur och...


2009: 4 R
Rapporten ger en nationell bild av utbildningarna i antikens kultur och samhällsliv samt av...

Läs mer om rapporten

Granskning av utbildningar inom kulturvetenskap och barn- och...


2009: 6 R
Högskoleverket har granskat utbildningar inom kulturvetenskap och barn- och ungdomskultur....

Läs mer om rapporten

Granskning av kvalitetsarbetet vid nio lärosäten 2008


2009: 8 R
Högskoleverket har granskat hur nio universitet och högskolor hanterar sitt eget kvalitetsarbete....

Läs mer om rapporten

Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2008


2009:10 R
Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola och Designhögskolan vid Umeå...

Läs mer om rapporten

Universitet & högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2009


2009:12 R
Varje vår publicerar Högskoleverket en årsrapport som ger en samlad bild av den svenska högskolan....

Läs mer om rapporten

Utländska doktorander i svensk forskarutbildning


2009:14 R
De utländska doktoranderna blir allt fler vid svenska universitet och högskolor. De utgör nu nästan...

Läs mer om rapporten

Förkunskaper och krav i högre utbildning - en blandning av...


2009:16 R
I rapporten ges en bild av villkoren för undervisning och lärande inom högskolan på 2000-talet, som...

Läs mer om rapporten

Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering...


2009:18 R
Det finns en pol it isk enighet om vikten av att ta tillvara olika samhällsgruppers skilda...

Läs mer om rapporten

Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleut...


2009:20 R
Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att hindra personer som har...

Läs mer om rapporten

Granskning av utbildningar i pedagogik


2009:22 R
Högskoleverket har granskat utbildningar inom pedagogik. Rapporten visar bland annat att det finns en...

Läs mer om rapporten

Att fånga bildning


2009:24 R
Den här rapporten vill kartlägga bildningsbegreppets användning inom svensk högre utbildning. För att...

Läs mer om rapporten

The Knowledge Triangle Shaping the Future of Europe


2009:26 R
The importance of a well-functioning knowledge triangle in the form of interaction between education,...

Läs mer om rapporten

Etableringen på arbetsmarknaden — examinerade 2005/06


2009:28 R
Högskoleverket följer varje år upp hur väl högskolestudenter lyckats etablera sig på arbetsmarknaden...

Läs mer om rapporten

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009


2009:30 R
Högskoleverket har granskat hur sex stora universitet arbetar med sitt interna kvalitetsarbete....

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Lunds universitet 2008


2009:32 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Centres of Excellence in Higher Education 2009


2009:34 R
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH får Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö...

Läs mer om rapporten

Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet...


2009:36 R
Fyra socionomutbildningar håller mycket hög kvalitet. Å andra sidan har sju utbildningar så...

Läs mer om rapporten
Senast uppdaterad: 2010-06-30
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se