Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014

DENNA RAPPORT HAR UPPDATERATS – Se rapport 2012:15 R.
Läs mer via följande länk »
Ladda upp rapport 2012:15 R här »PDF

Den första versionen av denna rapport kom år 2010. Nu har erfarenheter från de första kvalitetsutvärderingarna visat att det behövs vissa justeringar av utvärderingssystemet. Den viktigaste justeringen gäller utbildningar med få eller inga självständiga arbeten. Det har visat sig vara svårt att bedöma dessa utbildningar i ett utvärderingssystem som i hög grad bygger på analys av studenters resultat.

Högskoleverket har därför satt en gräns vid att minst fem självständiga arbeten ska ha examinerats under de senaste tre åren för att utbildningen ska utvärderas i systemet för kvalitetsutvärdering. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten kommer att utvärderas på annat sätt.
 
Ytterligare justeringar som är gjorda gäller bland annat att utbildningar under avveckling undantas från utvärdering, att lärosätesintervju är den nya termen för det som tidigare kallades platsbesök samt att nya rutiner vid ifrågasättande av examenstillstånd och vid uppföljning av ifrågasättandet är införda. Förfarandet vid uppföljning innebär att lärosätet ges möjlighet att yttra sig över bedömargruppens slutsatser. Syftet med förfarandet är ökad rättsäkerhet och ett säkrare beslutsunderlag i Högskoleverkets tillståndsprövning.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE