Bildningsrapporter

Här hittar du Högskoleverkets rapportserie om bildning. Rapporterna är skrivna ur utbildnings- eller ämnesperspektiv. De riktar sig främst till lärare, men kan även vara intressanta för studenter.
Bildning och teknologi
Bildning och teknologi »PDF
Bildning och ekonomi
Bildning och ekonomi »PDF
Bildning och matematik
Bildning och matematik »PDF
Beställ bildningsrapporter i vår webbshop (nytt fönster) »

Fler publikationer om bildning

Här kan du läsa texter om bildning utifrån olika perspektiv och för olika målgrupper. Klicka på önskad titel så öppnas den i ett nytt fönster.

Tankar om bildning


Här hittar du texter om bildning ur studenters, lärares, och utbildningsplanerares perspektiv.

Att fånga bildning


I den här rapporten diskuteras begreppet bildning och vad det står för ur många olika perspektiv, till exempel utifrån högskolelagen och i förhållande till utbildning. Här ges förslag på definitioner av bildning och på hur man kan återkoppla begreppet till examensbeskrivningarna.

Till rapporten att fånga bildning »PDF

Fem lärare om bildning


I den här skriften ger fem lärare från vitt skilda ämnesområden, från cellbiologi till litteraturvetenskap, sin syn på bildning och berättar hur de i undervisningen arbetar med att ge sina studenter bildning, och inte bara utbildning.

Till skriften fem lärare om bildning »PDF

... tycker om bildning


I den här skriften berättar ett antal kända personer om hur de ser på bildning, som medborgare, i karriären och i livet över huvud taget. Du får ta del av spännande tankar från bland andra Alice Bah Kuhnke, Amanda Ooms, Håkan Nesser och Hans Rosenfeldt.

Till skriften ... tycker om bildning »PDF

Om studierna, bildning och livet. Vem ska du bli?


Den här broschyren vänder sig främst till studenter, och porträtterar ett antal studenter som ger sin syn på vad bildning är och hur du som student ska förhålla dig till det när du utbildar dig.

Till broschyren om studierna, bildning och livet. Vem ska du bli? »PDF

Bildning, frihet och motstånd


I den här essän ger professorn i idé- och lärdomshistoria Sven-Eric Liedman ett historiskt perspektiv på bildning. Han visar att den motsättning mellan bildning och utbildning som vi upplever i dag har funnits länge och speglar en motsättning mellan en organisk respektive mekanisk människosyn.

Till essän bildning, frihet och motstånd »PDF

Bildning i vår tid


I den här essän går professorn i pedagogik Bernt Gustavsson igenom olika sätt att se på bildning genom tiderna. Han resonerar kring olika typer av kunskap och kring hur bildning förhåller sig till pedagogik, kulturarv och etik.

Till essän bildning i vår tid »PDF

Ger bildning en professur eller bara mening åt livet? Eller ingetdera?


Den här skriften vänder sig främst till lärare eller blivande lärare inom högskolan med personliga reflektioner om bildningens roll i den högre utbildningen. Skriftens författare Birgitta Arneklo Nobin är docent i kirurgi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Malmö. Hon har fått pris för sin goda pedagogik och har varit verksam i ett bildningsprojekt vid Lunds universitet om humaniora och medicin.

Till skriften ger bildning en professur eller bara mening åt livet? Eller ingetdera? »PDF

Bildning i praktiken


I den här rapporten ges exempel på bildningsarbete vid Södertörns högskola och Örebro universitet. Personer som är verksamma inom vitt skilda ämnesområden diskuterar begreppet bildning och hur de arbetar med det.

Till rapporten bildning i praktiken »PDF

Bildning - paradis och personligt projekt Några bidrag från Högskoleverkets essätävling för studerande


I den här skriften finns texter skrivna av studenter till en essätävling på temat "bildning i kunskapssamhället" som Högskoleverket anordnade 2002.

Till skriften bildning - paradis och personligt projekt »PDF

Bildning i svensk högre utbildning - en översikt med exempel från 34 lärosäten


Den här rapporten ger exempel på vad lärosätena i Sverige uppfattar som bildning.  I rapporten diskuteras hur bildningen ryms inom den svenska högskolan, bland annat i förhållande till systemen för resurstilldelning och studiemedel.

Till rapporten bildning i svensk högre utbildning »PDF

Core curriculum - en bildningsresa


Det här är en utvärderande beskrivning av ett bildningsprojekt på utbildningen i affärsrätt vid Internationella handelshögskolan vid Högskolan i Jönköping. Projektet bedrevs som en obligatorisk kurs under hela utbildningen (åtta terminer), med huvudsyftet att få studenterna att förstå vikten av att människor respekterar och vårdar andra individer, demokratiska principer och rättsstaten.

Till Core curriculum - en bildningsresa »PDF

Core Curriculum - an educational journey


This is the English version of the above report, which describes and evaluates a liberal studies project within the four-year programme in commercial law at Jönköping International Business School. The project was carried out as a compulsory core curriculum course during all of the eight semesters of the programme, and the primary aim was to ensure that the students understand the importance of respecting and caring about other individuals, democratic principles and the rule of law.

Till Core Curriculum - an educational journey »PDF

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se