Högskoleverkets verksamhetsplan 2012

Varje år tar Högskoleverket fram en verksamhetsplan för det kommande årets arbete. I planen kan du läsa vilken inriktning årets arbete kommer att ha.

Våra verksamhetsområden


I verksamhetsplanen beskriver vi vad vi ska göra under året, utifrån de uppdrag vi har fått i regleringsbrevet från regeringen. Verksamheten delas in i följande verksamhetsområden:
  • kvalitetssäkring
  • tillsyn
  • uppföljning och analys
  • information och bedömning.
Högskoleverkets verksamhet styrs av de politiska målen för högskoleområdet. Verksamheten styrs också av föreskrifter i förordningen om instruktion för Högskoleverket och regleringsbrevet för Högskoleverket.

Högskoleverkets verksamhetsplan 2012 »PDF

Senast uppdaterad: 2012-01-17
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se