Styrande dokument

Alla statliga myndigheter får en instruktion av regeringen för de områden de har ansvar för och om vilka uppgifter de ska utföra.

Högskoleverkets instruktion


Högskoleverkets instruktion innehåller bland annat regler om våra uppgifter och hur verksamheten ska organiseras.

Läs Högskoleverkets instruktion (nytt fönster) »

Regleringsbrev


Varje år utfärdar regeringen också ett regleringsbrev. Där anges hur mycket pengar Högskoleverket ska få för årets verksamhet. Regeringen anger också målen för olika verksamhetsområden, om det finns några särskilda uppdrag och hur resultaten av verksamheten ska återrapporteras.

Till Högskoleverkets regleringsbrev för 2012 (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2012-01-04
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se