Pågående upphandlingar

Upphandling av webbyråtjänster


Universitetskanslersämbetet (nuvarande Högskoleverket) avser att upphandla webbyråtjänster med en (1) Leverantör som ska fortsätta att förvalta och utveckla den nya webbsidan inom UK-ämbetet.

Se mer information  och underlag »

Om du har hämtat ett elektroniskt förfrågningsunderlag är det ditt eget ansvar att kontrollera om någon kompletterande information har publicerats.

Annonsering


Högskoleverket annonserar sina upphandlingar i Visma Tendsign.
Senast uppdaterad: 2012-12-21
Kontaktperson: Goran Alilovic, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se