www.hsv.se

Årsredovisning för Högskoleverket

Årsredovisningen ska ge regeringen underlag för att följa upp, pröva och budgetera för Högskoleverkets verksamhet. Därför är årsredovisningen upplagd utifrån regeringens mål och återrapporteringskrav.

Målen och återrapporteringskrav i regleringsbrevet


Regeringens mål och återrapporteringskrav anges i regleringsbrevet. Där delas Högskoleverkets verksamhet in i verksamhetsgrenarna utvärdering, tillsyn samt uppföljning och information. För varje verksamhetsgren anger regeringen ett antal mål och återrapporteringskrav. I regleringsbrevet får Högskoleverket dessutom ett antal uppdrag som också redovisas i årsredovisningen.

Till Högskoleverkets regleringsbrev för 2012 (nytt fönster) »

Alla årsredovisningar


Här kan du ladda ner alla Högskoleverkets årsredovisingar.
Senast uppdaterad: 2012-02-22
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se