Universitetskanslern tycker ...

Anders Flodström
Lars Haikola är utsedd till Sveriges universitetskansler från och med 16 augusti 2010 och tre år framåt.

Lars Haikola disputerade 1977 i religionsfilosofi vid Lunds universitet. Han har varit rektor vid flera högskolor; Lärarhögskolan i Malmö 1995-1998, Blekinge tekniska högskola 2001-2007 och Campus Helsingborg vid Lunds universitet 2007-2010. I december 2008 blev Lars Haikola utsedd av regeringen att leda sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet.

Läs intervju med Lars Haikola »

Här reflekterar han regelbundet över olika aktuella frågor i högskolevärlden.

2012-12-06

Nytt liv i två myndigheter 


Högskoleverket förbereder sig för två skilda liv. Ett som del av Universitetskanslersämbetet...
Läs mer
2012-10-02

Bästsäljare visar fakta och trender


I juni publicerade Högskoleverket sin årliga bästsäljare — som är gratis — Universitet &...
Läs mer
2012-05-21

Första besluten tagna
– stort tack till alla medverkande


Nu har de första besluten i det nya kvalitetssäkringssystemet tagits. Den 24 april och 8 maj fattade...
Läs mer
2012-04-13

Resultatsök tydliggör utvärderingarna


Presentationen av de första utvärderingarna i det nya kvalitetsutvärderingssystemet närmar sig med...
Läs mer
2012-03-15

Intresset för utbildning stigande inom EU


Det finns tydliga tecken på att intresset för utbildning är stigande inom EU. Men det räcker ända...
Läs mer
2012-02-13

Skulle väl bli bättre — inte sämre


I förslaget till ny myndighetsorganisation på högskoleområdet har utredaren följt, och måste...
Läs mer
2011-12-15

Farhågorna inför avgiftsreformen har besannats


Sverige behöver studenter också från länder utanför EES och arbetet med att rekrytera studenter från...
Läs mer
2011-11-14

Kritisk färdighet och bred bildning får inte förminskas


Den kritiska och kreativa högskoleutbildningen utgör basen för framtidens samhälle. Det är viktigt...
Läs mer
2011-10-14

Fler och nya uppgifter för Högskoleverket


Budgetpropositionen signalerar betydande förändringar för högskolesektorn under de närmaste åren. För...
Läs mer
2011-09-20

Tre myndigheter blir två


Regeringen har beslutat om en översyn av myndigheterna på högskoleområdet.  Översynen berör...
Läs mer
2011-05-23

Antagningssystemet är ohållbart


Högskoleverket publicerade 1997 en rapport med titeln Tillträde till högre utbildning — en...
Läs mer
2011-04-19

Lars Haikola svarar på kritik i Universitetsläraren nr 7/2011


Läs mer
2011-04-15

Utmaningarna i utvärderingssystemet är metodologiska — inte ideologiska


Högskoleverket försöker att integrera både erfarenheter och kritik som förbättringar under den resa...
Läs mer
2011-03-17

Högskoleverket — ytterst till för studenterna


Det främsta målet med Högskoleverkets arbete och uppdrag är att garantera studenterna en utbildning...
Läs mer
2011-02-14

Universitets- och högskoleledningarna starkt engagerade i lärarutbildningen


Prövningarna av de nya lärarexamina, som har väckt stor debatt och engagemang, innebar en extremt hög...
Läs mer
2010-12-13

Studenterna är högskolan


Thorsten Nybom, en erkänd auktoritet inom den högre utbildningens moderna historia, har beskrivit...
Läs mer
2010-11-11

Arbetet med det nya kvalitetssäkringssystemet — en utmanande uppgift


Om bara ett par månader ska det nya utvärderingssystemet sjösättas. Innan dess ska de metodologiska...
Läs mer
2010-10-13

En tredje våg i högre utbildning?


Högre utbildning fortsätter att växa över hela världen och utgör en av de verkligt globaliserade...
Läs mer
2010-09-17

Högskoleverkets uppgifter växer med högskolan


Högskoleverket står inför stora utmaningar som ska lösas på kort tid. Ett nytt utvärderingssystem ska...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2012-03-15
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se