The Knowledge Triangle Shaping the Future of Europe

The conference was organised by The Swedish Ministry of Education and Research and The Swedish National Agency for Higher Education as a part of the Swedish presidency of the EU.
The importance of a well-functioning knowledge triangle in the form of interaction between education, research and innovation has been emphasised by EU leaders since 2006. During its Presidency of the EU, Sweden wants to contribute to this process by raising the issue of how better coordination can be achieved between the different sides of the knowledge triangle, focusing in particular on the role of education. This is the aim of a conference in Göteborg on 31 August—2 September 2009. Read more »

In Swedish:
Konferensen arrangerades av Utbildningsdepartementet och Högskoleverket som en del av det svenska ordförandeskapet i EU.

Betydelsen av en väl fungerande kunskapstriangel i form av samverkan mellan utbildning, forskning och innovation, har lyfts fram av EU:s ledare sedan 2006. Sverige vill under sitt ordförandeskap i EU bidra till denna process genom att lyfta frågan om hur en bättre samordning kan uppnås mellan kunskapstriangelns delar, med särskilt fokus på utbildningens roll. Detta sker genom en konferens i Göteborg, 31 augusti—2 september 2009. Läs mer »

Summary report from the conference


The report contains summaries from the plenary speeches, panel discussions and seminars. To the report »PDF

Conference Conclusions


European higher education institutions should play a central role in the knowledge triangle interactions by creating and disseminating knowledge valuable for society and businesses as well as by linking education, research and innovation through collaboration with the wider
community. Read more in the Conference Conclusions »PDF

Documentation from plenary speeches

Monday, 31 August 2009

Tuesday, 1 September

The changing role of universities in the Knowledge Triangle

Wednesday, 2 September

We are the Future

Is there a Need for National and European Strategies to Achieve the Knowledge Triangle?

Documentation from seminars

A. Putting Life Science to Use

B. On the Entrepre-neurial University

C. IT Security

D. Sustainable Artistic Intervention in the Urban Landscape

E. The role of Universities in Regional Growth

F. Higher Education and Regions

G. Increasing Valorisation of Research

H. The Regional Context of Entrepreneurial Development — The Importance of People

Senast uppdaterad: 2010-03-20
Kontaktperson: Gunilla Jacobsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se