Seminarium om fundraising

Frågan om privat finansiering av forskning och utbildning är i högsta grad aktuell, såväl i Sverige som inom övriga EU.  Allt fler universitet och högskolor bygger upp särskilda organisationer för att öka inkomsterna från företag, privatpersoner och andra organisationer. 

Högskoleverket arrangerade den 7 april 2011 ett seminarium om så kallad fundraising. Syftet var i första hand att diskutera vad som egentligen avses med fundraising i Sverige, men var också ett tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Läs minnesanteckningarna från seminariet »PDF

Presentationer:


Philanthropic support for Higher Education: Lessons from around the world »PDF
Joanna Motion, Council for Advancement and Support of Education (CASE)

Att bygga fundraising-verksamheter från grunden: tre exempel från verkligheten »PDF
Henrik Pompeius, Fundraising koordinator, Stockholms universitet

Fundraising — kräver "All in" av lärosätet »PDF
Göran Felldin, Development Director, Linköpings universitet

Senast uppdaterad: 2011-04-12
Kontaktperson: Marie Kahlroth, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se