Kunskapssamhället — en illusion?

Högskoleverket anordnade i samarbete med Göteborgs universitet en konferens på temat kunskapssamhället. Konferensen samlade intressenter och nyckelaktörer som på olika sätt reflekterar kring kunskapssamhället som begrepp, hur det ska uppfattas och hur vi kan leva upp till det.

Kunskapssamhället handlar inte bara om pengar. Det handlar också om människor — människor som ska ha kunskap och vilja att tillgodose behovet av ny, vetenskapligt grundad kunskap inom alla delar av samhället: sjukvård, miljö, verkstadsindustri, åldringsvård, trafiksystem, jordbruk och så vidare. Vårt samhälle bygger nu sitt välstånd på kunskap. Kompetensförsörjningen har aldrig varit så aktuell som nu. Vilken bör utbildningens roll vara och hur spelar man den rollen på bästa sätt?

Tid: 30 maj—1 juni 2012
Plats: Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Vasagatan 1
Konferensavgift: 1 700 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 3 maj 2012
Kort information om konferensen »PDF

Program


Perspektivet var såväl regionalt och nationellt som globalt. Ämnen som togs upp är bland annat: globaliseringens utmaningar, moderniseringsagendan för Europas universitet, högskolans sociala ansvar, kunskapstriangeln samt ungdomars vilja eller ovilja till utbildning.

Konferensen inleddes av Margaret Waters från EU-kommissionen som talade under rubriken Modernisation of European Universities och avslutades med en paneldiskussion på temat Hur gör vi den önskvärda framtiden möjlig? Professor Hans Rosling presenterade en faktabaserad världsbild. Utbildningsminister Jan Björklund inledde avslutningsdagen med att tala om hur kunskap lyfter Sverige.

Se hela programmet »

Kontaktperson


Gunilla Jacobsson, projektledare, tfn 08-563 086 16
Anita Bergquist, administratör, tfn 08-563 085 74
E-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

Programgrupp


Programgruppen består av:
  • Christina Ullenius, fd rektor,
  • Bengt-Ove Boström, rektorsråd, Göteborgs universitet
  • Camilla Georgsson, ordförande SFS
  • Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket
  • Gunilla Jacobsson, senior rådgivare, Högskoleverket

Se inbjudan i pdf-format »PDF

Senast uppdaterad: 2012-06-04
Kontaktperson: Gunilla Jacobsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se