En heldagskonferens om rättssäkerhet

Här hittar du dokumentation från konferensen:
  • Powerpoint-presentationerna (finns i tabellen här nedan)
  • Kompletterande material

Kompletterande material


Utredaren Per Anders Svensson nämnde två skrivelser hur man skriver författningar och de är följande:

Christian Sjöstrand har författat rapporten Rättssäker examination, andra omarbetade upplagen (Rapport 2008:36 R)
Läs mer om rapporten »

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN) har egna webbplatser och de är följande:

Högskoleverket gör även tillsynsbesök på några universitet och högskolor varje år.
Här hittar du verkets rapporter från genomförda besök »
Här hittar du uppföljningarna från dessa besök »

Powerpoint-presentationer

Programpunkt

 
Inledning Till presentation »PDF
Christian Sjöstrand, Högskoleverkets chefsjurist  
Rättssäker examination Till presentation »PDF
Christian Sjöstrand, Högskoleverkets chefsjurist  
Utredningen om universitets och högskolors rätt att meddela föreskrifter Till presentation »PDF
Per Anders Svensson, särskild utredare och hovrättsråd samt Isabel Andersson, sekreterare och hovrättsassessor  
Doktoranders rättssäkerhet Till presentation »PDF
Teresa Edelman, verksjurist Högskoleverket  
Intressanta beslut från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) Till presentation »PDF
Sofia Almqvist, huvudföredragande för ÖNH  
Två parallella seminarier:  
Regeringsuppdraget att utreda vissa frågor om disciplinära åtgärder Till presentation »PDF
Pontus Kyrk och Teresa Edelman, verksjurister på Högskoleverket  
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) – beslut från de senaste tio åren Till presentation »PDF
Marie Stern Wärn, huvudföredragande för HAN  
Sammanfattning och avslutning  
Christian Sjöstrand, Högskoleverkets chefsjurist  
Senast uppdaterad: 2011-11-03
Kontaktperson: Anna Sandström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se