Dokumentation från SYV-konferenser våren 2009

Under mars och april har Högskoleverket, VHS och Skolverket anordnat gemensamma konferenser om de nya antagningsreglerna. Under förmiddagspasset presenterade Skolverket bl.a. sina nya allmänna råd om om studie- och yrkesorientering. Eftermiddagen handlade om de nya antagningsreglerna till högskolan och då deltog alla tre myndigheter.

Här kan du ladda ner presentationen som visades under dagen.

OH-presentationPDF

Skolverkets publikationer kan laddas ner eller beställas här:

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering
Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

Se konferensen i efterhand!


Konferensen i Stockholm den 2 april spelades in och kan ses om du har Windows Media Player. Konferensen är indelad i åtta filmer varav de två sista innehåller den avslutande frågestunden. Frågorna under frågestunden redovisas nedan. Siffrorna i parentes anger längden på filmen.

Moderator: Gunilla Jacobsson, Högskoleverket.

 1. Inledning samt allmänna råd för studie- och yrkesorientering, Jan Schierbeck, Skolverket (45:58)
 2. Nyheter i utbildningsinfo.se, Lisa Tönus, Skolverket (20:48)
 3. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning, Jan Lindblom, Skolverket (25:51)
 4. Vägledning och nya tillträdesregler. Gemensam information från Högskoleverket, Skolverket och Verket för Högskoleservice med Aleksandra Sjöstrand, Per Gunnar Rosengren, Jan Schierbeck, Lisa Tönus, Jan Lindblom och Elisabeth Svensk — börjar med behörighetsfrågor (33:40)
 5. Vägledning och nya tillträdesregler — fortsätter med urval (29:04)
 6. Vägledning och nya tillträdesregler — fortsätter med val i skolan och utformning av betyg (43:50)
 7. Vägledning och nya tillträdesregler — frågestund del I (30:22)
 8. Vägledning och nya tillträdesregler — frågestund del II (32:05)

Frågestund Del I (fil 7)

 1. Studera utomlands och meritpoäng
 2. Komplettering med folkhögskolemeriter
 3. 3 100 poäng och utökad kurs
 4. Läsa om redan betygsatta kurser?
 5. Kan betyg "gömmas"?
 6. Slutbetyg med IG-kurser
 7. Moderna språk och meritpoäng vid IG i underliggande kurser
 8. Reell kompetens och meritvärdering
 9. Vad är utbyteskomplettering?
 10. Poäng i kompletteringsgruppen?
 11. Reducerat program och komplettering
 12. 8-årsregeln och slutbetyg
 13. Slutbetyg från vuxenutbildning, 8-årsregeln samt reell kompetens
 14. 25:4-behörighet och förtydligande av övergångsregeln
 15. Utländska och internationella betyg
 16. Urvalsgrupper och högskoleprovsgrupp
 17. Betyg utfärdade före den 1 januari 2010
 18. Föreskrift om områdesbehörigheter
 19. Basår och placering i urvalsgrupper
 20. Meritpoäng
 21. A) Varför inga meritpoäng för matematik breddning och matematik diskret? B) Varför krävs biologi A för arkitektutbildning C) Områdesbehörigheter och stiftelsehögskolor
 22. Högskoleprovet och utveckling av provet
 23. Synpunkter på svensk meritvärdering från utlandet

Del II (fil 8)

 1. Meritpoäng för sökande med äldre betyg
 2. IB-utbildning
 3. När kan man besluta om utökad kurs och följdfråga
 4. Vad betyder EB?
 5. Vilken forskning bygger de allmänna råden på?
 6. Behörighet för SYV i de allmänna råden?
 7. Begreppen samtal och vägledning samt vägledning för vuxna
 8. Konferens om vägledning för politiker, när?
 9. Kan man nå politiker om vägledning vid skolriksdagen?
 10. Praktisk arbetslivsorientering, vilken form? (svar på frågan om vägledning för vuxna, ovan)
 11. Förlängd studiegång och reducerat program
 12. Specialutformat program, utökad kurs och slutbetyg på 2 550 poäng
 13. Byte från specialutformat program, när?
 14. Varför ska behörighetskomplettering endast tillgodoräknas i grupp två?
 15. Områdeskurser i områdesbehörighet nr. 13 och sökande med utländsk bakgrund, men utan moderna språk
 16. Ger Sv C meritpoäng för utbildningar som endast kräver grundläggande behörighet?
 17. Kurser som ska erbjudas — även för komvux?
 18. Meritpoäng
 19. Prövning av reell kompetens
 20. Fördelning av platser mellan grupp 1 och grupp 2
 21. Prövning av matematik A och grundläggande behörighet för utländska sökande
 22. Sökande till vårterminen 2009 och kompletteringsgrupp
 23. Modersmål och moderna språk
 24. Kurser som ska erbjudas
Senast uppdaterad: 2009-04-23
Kontaktperson: Per-Gunnar Rosengren, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se