Informatörskonferensen

Bild på Lunds universitet
Högskoleverket anordnar varje år en konferens på temat kommunikation och information tillsammans med en högskola eller ett universitet. År 2011 ägde den rum i Lund.

Ingen informatörskonferens 2012


Högskoleverket har anordnat 16 informatörskonferenser. Det har varit både roligt och givande.

Men nu ska tre myndigheter bli två. Från och med 2013 upphör Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret. Myndigheternas nuvarande verksamhet ska delas upp mellan två nya myndigheter med mer renodlade roller. En av myndigheterna ska bland annat ansvara för kvalitetsutvärderingar, prövningar och examenstillstånd, den andra för service och samordning, exempelvis information till blivande studenter och antagning.

För oss på Högskoleverkets informationsavdelning innebär förändringen en hel del merarbete och vi har varit tvungna att prioritera bland arbetsuppgifterna. I den svåra prioriteringen har vi avstått från att anordna den årliga informatörskonferensen. Just nu vet vi inte heller vilken av myndigheterna som kommer att kunna ordna den här typen av konferens i framtiden.

Läs universitetskansler Lars Haikolas ledare om myndighetsförändringen »

Senast uppdaterad: 2012-06-29
Kontaktperson: Agneta Rolfer, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se