• Startsida
  • /...
  • /Antagning till högre utbildning — rättvisa, krav och ideologi

Antagning till högre utbildning — rättvisa, krav och ideologi

Seminarium om antagningsfrågor under Almedalsveckan den 8 juli, kl. 10.00.
Dagens antagningssystem till högre utbildning är komplext och förändras ständigt för att anpassas till nya omständigheter. Det har på så vis kommit att utformas för att fylla allt fler funktioner och krav. Ju fler funktioner och krav som ska uppfyllas desto sämre precision. Det är därför viktigt att systemets huvudfunktion tydliggörs.

Det är också viktigt att göra klart vilka övriga krav som rimligen bör och kan ställas på ett antagningssystem. Det var dessa frågor som lyftes och diskuterades under seminariet.

Tid: Torsdagen den 8 juli kl. 10.00
Plats: Almedalsveckan, Visby
Moderator: Professor Jörgen Tholin, rektor vid Högskolan på Gotland

Seminariet inleddes med reflektioner om antagningssystemet till högre utbildning från professor Christina Cliffordson, forskare inom området. Därefter debatterade en politikerpanel bestående av:

  • Lars Hjälmered, M
  • Ulrika Carlsson, C
  • Tina Acketoft, Fp
  • Marie Granlund, S
  • Mats Pertoft, Mp.

Medverkade gjorde även professor Jan-Eric Gustafsson och SFS.

Mer information:
Åsa Rurling, tfn 08-563 088 67
E-postadress: fornamn.efternamn@hsv.se

Leif Strandberg, tfn 08-563 087 79, mobiltfn 073-662 87 79
E-postadress: fornamn.efternamn@hsv.se

Senast uppdaterad: 2010-08-02
Kontaktperson: Åsa Rurling, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se