Disciplinära åtgärder mot studenter

Konferensen hade ett brett perspektiv på hanteringen av disciplinärenden. Ämnen som togs upp var bland annat internationella studenters förutsättningar, juridiska tillämpningsproblem och hur man kan arbeta med att minska förekomsten av fusk.

På programsidan hittar du dokumentation från konferensen

Mer om konferensen


Åren 1996, 2002 och 2005 anordnade Högskoleverket konferenser om disciplinreglerna. Tyngdpunkten vid dessa konferenser låg på den repressiva sidan, dvs. hur man med rent juridiska åtgärder kan stävja fusk. Året 2007 arrangerade Högskoleverket en konferens där tyngdpunkten låg på hur man med pedagogiska strategier kan förebygga fusk, då särskilt plagieringsfusk. År 2008-09 anordnade verket tillsammans med KTH en seminarieserie om hur man kommer tillrätta med problematiken kring plagiering. Konferensen och seminarieserien visade tydligt att det finns användbara strategier på flera nivåer.  

År 2011 fick Högskoleverket ett uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor arbetar för att förebygga och upptäcka fusk. Uppdraget utmynnade i rapporten Disciplinära åtgärder mot studenter (2011:10 R). De flesta lärosätena, vilkas synpunkter redovisas i rapporten, uppgav bl.a. att nationella konferenser om disciplinärenden är ett bra stöd som kan bidra till nationell samsyn angående fusk. Högskoleverket aviserade därför att under 2012 anordna en sådan konferens. Som exempel på frågor som skulle kunna diskuteras uppgav verket studenternas förkunskaper, förutsättningarna för internationella studenter och hur lärosätena klargör utgångspunkterna för examinationen.

Referat


Läs ett kort referat från konferensen »

Program


Se programmet »

Kontaktpersoner


Kontakta någon av följande för mer information:
  • Pontus Kyrk, verksjurist, tfn 08-563 087 26
  • Teresa Edelman, verksjurist, tfn 08-563 085 34
  • Kil Ok Suh, administratör, tfn 08-563 087 21
E-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad: 2012-11-14
Kontaktperson: Pontus Kyrk, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se