Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2012-01-25

Nej till civilingenjörsutbildning i Gävle


Högskoleverket har beslutat att avslå Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att få utfärda civilingenjörsexamen. Grunden till avslaget är att bedömargruppen anser att den föreslagna utbildningen ger en för smal bas att stå på för en civilingenjör.
Till beslutet och bedömargruppens yttrande »PDF
2012-01-25

Ny tillsyns-PM förtydligar regler om prov- och praktiktillfällen


Bestämmelsen om minsta antal prov i högskoleförordningen läses ibland felaktigt som en lagstadgad begränsning av antalet provtillfällen. I en ny tillsyns-PM förtydligar Högskoleverket vad som gäller.
 
Denna PM innehåller en kort sammanfattning av rättsläget och några goda och mindre goda exempel på lärosätenas lokala regler.

Högskoleverket vill också att flera lärosäten ser över sina lokala regler om prov- och praktiktillfällen.


Läs mer i Högskoleverkets tillsyns-PM »PDF
2012-01-25

Högskoleverkets hantering av tillsynsrapporter


Studenttidningen Gaudeamus konstaterar i en artikel att universitet och högskolor får vänta länge på Högskoleverkets rapporter från de juridiska tillsynsbesöken, samtidigt som Högskoleverket kritiserar lärosäten för långa handläggningstider. Högskoleverkets jurister beklagar den uppkomna situationen och förklarar i artikeln vad problemet beror på. För 2012 har en ny rutin införts så att rapporteringen ska bli snabbare. I årets verksamhetsplan är strävan att rapporterna från tillsynsbesöken ska publiceras inom fyra månader efter avslutat besök. "Vi ska också sammanställa våra erfarenheter från samtliga besök och utvärdera metoderna och ta ställning till hur besöken ska genomföras från 2013", säger avdelningschef Christian Sjöstrand.
Gaudeamus (nytt fönster) »
Högskoleverkets tillsynsbesök vid Stockholms universitet »PDF
Högskoleverkets verksamhetsplan för 2012 »PDF
2012-01-24

Förskollärarexamen i Dalarna


Högskoleverket har beslutat att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda förskollärarexamen. Den bedömargrupp som granskat ansökan har bland annat tagit ställning till antalet lärare och deras kompetens, forskningsmiljön och praktikmöjligheterna.
Läs beslutet och bedömargruppens yttrandePDF
2012-01-16

Senaste nytt från såväl Danmark som Chile


Högskoleverket bevakar löpande nyheter som rör högre utbildning i andra länder. Resultatet publiceras varje vecka i Internationellt om högskolan, ett elektroniskt nyhetsbrev. Det senaste numret belyser så vitt skilda ämnen som problemen med avhopp från lärarutbildningar i Danmark och studentprotesterna i Chile.
Läs det senaste numret »
Skapa en prenumeration »
2012-01-13

"Berättelser berör och skapar förändring"


Umeå universitet har använt metoden Corporate storytelling för att sätta ljus på kvinnors upplevelser av att forska. Berättelserna visar att den dominerande uppfattningen om universitetet och högskolor som helt meritbaserade arbetsplatser inte alltid stämmer. Läs en intervju med Hanna Lönnerskog Nilsson, initiativtagare till projektet "Storytelling".
Läs mer i intervjun
2012-01-09

Så rörde sig professorer, lektorer och adjunkter


I en ny statistisk analys studeras rörligheten mellan svenska lärosäten bland dem som var anställda 2009 som professor, lektor eller adjunkt. Av professorerna hade 17 procent bytt lärosäte under åren 2001—2009. Av lektorerna var andelen 23 procent och av adjunkterna hade 9 procent bytt lärosäte.
Läs mer i analysenPDF
2012-01-03

Nya behörighetskrav för Gy 2011 och meritpoäng för äldre betyg


Högskoleverket har fattat beslut om nya områdesbehörigheter för sökande med betyg från den nya gymnasieskolan (Gy 2011). Högskoleverket har också fattat beslut om hur sökande med äldre betyg ska få tillgodoräkna sig meritpoäng. De som har betyg från 1997-2002 kan från och med antagningen till ht 2012 tillgodoräkna sig områdeskurser. De med betyg från så kallade mellanårsprogram kan tillgodoräkna sig meritpoäng från och med antagningen till ht 2013.
Läs mer i föreskriften HSVFS 2011:10 (om Gy11) »PDF
Läs mer i föreskriften HSVFS 2011:11 (om äldre betyg) »PDF

Läs om gymnasieskolan på Skolverkets webbplats (nytt fönster) »


2012-01-02

Ny psykoterapeutexamen ska höja kvaliteten


Högskoleverket lämnar i dag förslag på hur kvaliteten kan stärkas i den kritiserade psykoterapeututbildningen. Bland annat föreslår verket att utbildningen förlängs med en termin och att kravet på deltidstjänst som antagningskrav slopas.
Till pressmeddelandet