Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-09-28

Utredning om prins Daniels uppdragsutbildning


Högskoleverket har startat en utredning efter en anmälan om en uppdragsutbildning till prins Daniel. Utbildningen gäller en kurs i fysiologi på Karolinska Institutet (KI). Anmälaren hävdar att KI bryter mot förordningen om uppdragsutbildning. Högskoleverket kommer att ta ställning i frågan senare under hösten.

2011-09-28

Egen rankning med Sök och jämför


Sök och jämför, en ny funktion på studera.nu, ska hjälpa blivande studenter att hitta rätt i utbildningsdjungeln. Med den kan man jämföra utbildningar på en rad viktiga punkter. På så vis kan studenterna själva göra en typ av rankning utifrån sina egna personliga preferenser.
Läs mer på sid 3 i Nyheter & Debatt »PDF
2011-09-26

Förebyggande insatser viktigast i arbetet för att stoppa fusket


Utbildning i källhänvisning och tydliga instruktioner inför tentor är viktigare än sanktioner när det gäller att minska fusket bland högskolestudenter, visar en rapport som Högskoleverket publicerar i dag.
Läs pressmeddelandet
2011-09-21

Nytt nummer av Nyheter&Debatt


Läs om småkurser, Camilla Georgsson — ny ordförande för SFS, studentprotesterna i Chile och mycket mer i Nyheter&Debatt nr 5.
Till Nyheter&Debatt PDF
2011-09-20

Informatörskonferensen 2012 inställd


Högskoleverket har anordnat 16 informatörskonferenser. Det har varit både roligt och givande. Men 2012 blir det ingen konferens.
Läs mer på konferenssidan
2011-09-20

Tre myndigheter blir två


I senaste numret av Nyheter & Debatt kommenterar universitetskansler Lars Haikola myndighetsöversynen som ska leda till att tre myndigheter blir två den 1 januari 2013.
Till ledaren
2011-09-19

Högskoleprovet fortsatt populärt, men något färre anmälda


Sammanlagt 47 274 personer har anmält sig till höstens högskoleprov som går av stapeln den 29 oktober. Det är knappt 3 000 färre jämfört med förra hösten. Minskningen kan handla om en osäkerhet inför förändringarna i högskoleprovet som ges i ny form för första gången i höst.
Läs pressmeddelandet
2011-09-14

Remiss om värdering av utländska betyg


Högskoleverket har tagit fram ett förslag om hur utländska betyg ska värderas från och med hösten 2012. Förslaget har skickats ut på remiss till universitet och högskolor med flera. Du kan ta del av remissen här på hsv.se på sidan med information om antagning till grundnivå, under rubriken "Meritvärdering av utländska betyg".
Läs mer om remissen
2011-09-12

Nya studera.nu lanserad


Den 12 september flyttades VHS anmälningstjänst till antagning.se och samtidigt blev studera.nu en renodlad informationssajt. Då lanserades också studera.nu:s nya funktion Sök och jämför utbildning, som ska hjälpa studenter att göra medvetna utbildningsval.
Läs mer om nya studera.nu
2011-09-08

Ny remissomgång för svensk-engelsk ordbok


Högskoleverket har på regeringens uppdrag tagit fram en svensk-engelsk ordbok med termer av relevans för högre utbildning.

Ordboken uppdateras årligen och lärosäten och systermyndigheter deltar i arbetet som remissinstanser.

Årets remiss har precis skickats ut och innehåller 45 termer; 18 revideringar av termer som redan finns i ordboken och 27 helt nya termer.

Benämningar på reglerade yrken, forskningsämnen samt examensbenämningar kommer att läggas in i ordboken, men är inte med i remissen eftersom de beslutas i särskild ordning. Ansvarig myndighet för respektive reglerat yrke ansvarar för dess engelska översättning. Forskningsämnen enligt "Standard för svensk indelning av forskningsämnen"  används för statistiska ändamål och finns publicerade i  Högskoleverkets "Översättningsnyckel avseende forskningsämnen". Examensbenämningarna kommer som tidigare att publiceras i Högskoleverkets föreskrifter och följer den remissgången.

Den uppdaterade versionen av ordboken kommer att publiceras den 30 november 2011.


Översättningsnyckel avseende forskningsämnen »PDF
Till svensk-engelsk ordbok »
2011-09-07

Nej till psykologexamen i Karlstad


Högskoleverket har i dag beslutat att inte ge Karlstads universitet tillstånd att utfärda psykologexamen. En viktig anledning till beslutet är att bedömargruppen konstaterat att lärarresursen är otillräcklig och att universitetet inte angett de ekonomiska ramarna för programmet i sin ansökan.
Till beslutet och bedömargruppens yttrandePDF
2011-09-05

Kunskapssamhället — en illusion?


Högskoleverket arrangerar tillsammans med Göteborgs universitet en konferens den 30 maj — 1 juni 2012. Konferensen äger rum i Göteborg. Boka in datumen redan nu! Titeln på konferensen är Kunskapssamhället — en illusion?
Läs mer om konferensen
2011-09-05

Start för utredning om nya högskolemyndigheter


Nu har arbetet startat inom utredningen som ska leda till att tre myndigheter blir två. Enligt direktivet ska utredningen ge förslag om "en effektiv myndighetsstruktur i fråga om Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet".  Verksamheten i de två nya myndigheter som bildas ska renodlas, med granskning i en myndighet och service och samordning i den andra myndigheten. Utredare är Birgitta Böhlin och utredningssekreterare är Magnus Hjort, tidigare avdelningschef på Högskoleverket. Tidplanen innebär att ett första delbetänkandet presenteras den 16 januari 2012 och det andra delbetänkandet den 31 augusti 2012. De två nya myndigheterna ska vara i funktion den 1 januari 2013.
Till direktivet på regeringens webbplats (nytt fönster) »