Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-08-31

Trots smärre minskning — fortsatt historiskt många studenter på högskolan


Införandet av studieavgifter har lett till färre tredjelandsstudenter, ändå bedömer de flesta högskolorna att de inte kommer att ha några problem att fylla sina studieplatser i år. Det visar en sammanställning av lärosätenas prognoser för 2011.
Läs mer i pressmeddelandet
2011-08-30

Större stipendieprogram för utländska studenter behövs


Högskoleverket har svarat på betänkandet cikulär migration och utveckling. I yttrandet förordar Högskoleverket ett större stipendieprogram än vad utredningen föreslår. Dessutom behövs bättre information riktad till utländska studenter om utbildningsutbudet på forskarnivå och antagningar av doktorander.  
Läs mer i yttrandetPDF
2011-08-26

Broschyren Att studera på högskolan nu även på thailändska


Högskoleverkets broschyr "Att studera på högskolan" har uppdaterats. Den finns på tolv språk: albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, franska, lätt svenska, persiska, ryska, somaliska, spanska, turkiska och för första gången på thailändska.

Att studera på högskolan vänder sig till ungdomar med rötterna i andra länder och deras föräldrar. Beställ broschyrerna kostnadsfritt via Högskoleverkets webbshop.


Till Högskoleverkets webbshop (nytt fönster) »
2011-08-23

Nya examenstillstånd till Högskolan Väst


Högskoleverket har i dag beslutat att ge Högskolan Väst tillstånd att utfärda masterexamen samt licentiat- och doktorsexamen inom området produktionsteknik.
Till beslutetPDF
2011-08-22

Är insatserna för utländska akademiker effektiva?


Riksrevisionen har granskat hur bland andra Högskoleverket jobbar för att underlätta för akademiker med utländsk utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten innehåller flera intressanta slutsatser. När det gäller handläggningstid, effektivitet och information menar Högskoleverket att man redan arbetar i linje med rapportens rekommendationer. På fem år har antalet som vänder sig till Högskoleverket för att få utländska utbildningar bedömda ökat med 72 procent. Med denna ökade ärendemängd och utan motsvarande resursförstärkning är det svårt att till exempel pressa ner handläggningstiden mer än vad som redan gjorts.   
Läs hela Högskoleverkets yttrande här »PDF
2011-08-17

Hur arbetar högskolorna för att förebygga fusket?


Förra året blev totalt 750 studenter föremål för disciplinära åtgärder på grund fusk. Av dessa studenter blev 591 avstängda och 159 varnade. Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur högskolorna arbetar för att förebygga och upptäcka fusk. Utredningen ska också mynna ut i förslag och rekommendationer som kan minska antalet disciplinärenden. I slutet av september ska uppdraget redovisas för regeringen.

2011-08-17

Stora skillnader i högskolestart bland unga:
Stockholm och Uppsala i topp på listan över länen


Övergången till högskolan kan skifta rejält beroende på län och kommun. Även mellan könen finns stora skillnader. Drygt hälften av kvinnorna har påbörjat högskolestudier när de fyllt 24 år. Det är 15 procentenheter mer än männen. Det visar nya siffror från Högskoleverket. 
Läs mer i pressmeddelandet
2011-08-16

Mer utredning behövs om yrkeskort


Högskoleverket har lämnat synpunkter på förslagen i EU-kommissionens grönbok om att modernisera erkännandet av yrkeskvalifikationer. Högskoleverket är positiv till idén att införa ett "yrkeskort" för den som vill jobba inom EU/EES  i vissa reglerade yrken. Genomförande för yrkeskort för samtliga yrken kräver dock ytterligare utredning.
Läs hela yttrandetPDF
2011-08-15

Höstkonferens om rättssäkerhet


En konferens om rättssäkerhet arrangeras av Högskoleverket den 27 oktober i Stockholm. Den kommer att behandla frågor om examination, tillsyn, doktoranders situation och utredningen om universitets och högskolors rätt att meddela föreskrifter.

Sista anmälningsdag är den 29 augusti.


Läs mer programmet
2011-08-10

Gynnar det studenterna att påbörja och bli klar med studierna tidigt?


Var tredje vecka under hela sommaren fortsätter framtidspanelen på studera.nu att svara på frågor som rör studenter. Denna vecka lyder frågan: " Gynnar det mig att påbörja och bli klar med studierna tidigt?"
Läs vad Sveriges förenade studentkårer, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och Landsting liksom TCO svarar på studera.nu
2011-08-10

Dags att anmäla sig till högskoleprovet


Den 16 augusti öppnar anmälan inför höstens högskoleprov som äger rum den 29 oktober. Då skrivs för första gången det nya moderniserade högskoleprovet. Anmäl dig och läs mer om det nya högskoleprovet på studera.nu. Där kan du också beställa den nya broschyren om högskoleprovet helt gratis. Sista anmälningsdag är den 15 september.
Till högskoleprovet på studera.nu
2011-08-05

Så får utländska akademiker det lättare på arbetsmarknaden


Förra året utfärdade Högskoleverket närmare 4 200 bedömningar till personer med utländska examina. Bedömningarna ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utländska akademiker.
Läs mer om tusentals utländska akademiker till arbetsmarknaden
2011-08-04

Flest studenter med högutbildade föräldrar inom medicinområdet


En tredjedel av högskolenybörjarna läsåret 2009/10 hade högutbildade föräldrar. Vanligast med högutbildade föräldrar var det inom medicin-odontologi, 48 procent. Inom konstnärligt område samt humaniora-teologi var det 41 procent. Lägst var andelen inom undervisningsområdet, 20 procent.
Läs mer i kapitlet "Utbildning på grundnivå och avancerad nivå" i Högskoleverkets årsrapport 2011PDF