Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-07-29

Inga fakturor för anmälan till högskoleprovet


Högskoleverket har fått ta emot samtal om fakturor för högskoleprovet, men Högskoleverket har inte skickat ut några fakturor som rör högskoleprovet.

Anmälan till högskoleprovet sker via webbanmälan på studera.nu, genom att anmälningsavgiften på 350 kronor betalas in till den provort där provet skrivs. Högskoleprovet faktureras alltså inte.


Läs mer om anmälan till högskoleprovet (nytt fönster)
2011-07-29

Vanligast med korta utlandsstudier


De allra flesta studenter som studerar utomlands gör det bara en eller två terminer. Men andelen som läser längre perioder har ökat. Det gäller särskilt utbildningar där konkurrensen i Sverige är stor. Sedan 2000/01 har antalet läkarstudenter som läser utomlands ökat från 600 till 2 800.
Läs mer i kapitlet "Internationell mobilitet" i Högskoleverkets årsrapport 2011PDF
2011-07-28

Känn igen ett bluffuniversitet!


Ett bluffuniversitet säljer falska eller värdelösa betygshandlingar med låga eller inga krav på studier. De lurar studenter att köpa dyra distanskurser eller examensbevis. Om du har fått studiemedel från CSN för studier vid ett utländskt universitet kan du däremot vara säker på att det inte rör sig om ett bluffuniversitet.
Läs mer om bluffuniversitet på Studera.nu (nytt fönster)
Läs mer om bluffuniversitet här på Högskoleverkets webbplats
2011-07-27

Högskoleutbildade har lägre arbetslöshet


Arbetslösheten har under en lång period varit lägst för högskoleutbildade. En orsak är att högskoleutbildade lättare kan ersätta personer med lägre utbildning. Bland dem som tog en examen från högskolan läsåret 2006/2007 hade 80 procent fått en etablerad ställning på arbetsmarknaden 1—1,5 år efter examen.
Läs mer i kapitlet "Utbildning och arbete" i Högskoleverkets årsrapport 2011PDF
2011-07-20

Tjänar studenter på att jobba extra?


Var tredje vecka under hela sommaren fortsätter framtidspanelen på studera.nu att svara på frågor som rör studenter. Denna vecka lyder frågan: "Är det viktigt när jag söker jobb vad jag gjort på somrarna och/eller vid sidan av studierna?". 
Läs vad till exempel vad SFS och TCO svarar på studera.nu (nytt fönster)
2011-07-18

Stor osäkerhet om antagningsreglerna bland de sökande


I samband med uppföljningen av de nya antagningsreglerna till högskolan, som publicerades i maj, genomfördes även en enkätundersökning bland de sökande. Den visar att många känner sig osäkra på reglerna, speciellt om hur många meritpoäng de får. Flertalet uppger också att de nya reglerna inte har påverkat deras val i gymnasieskolan.
Läs mer om resultaten från enkätundersökningen i Högskoleverkets rapport Första antagningen med  de nya reglerna
2011-07-14

Prenumerera och få senaste nytt


Du som löpande vill få information från Högskoleverket kan skapa en egen prenumeration på nyheter inom olika ämnesområden som du vill bevaka. Du kan också välja att prenumerera på våra olika nyhetsbrev.
Till Beställ och prenumerera
2011-07-13

Så fungerar det att anmäla en högskola


Tycker du att du har blivit felbehandlad av en högskola, eller att högskolan har brutit mot någon lag eller regel? Då kan du anmäla det till Högskoleverket. Vi är ingen domstol som kan ändra högskolans beslut, men vi kan granska den händelse du vill anmäla och rekommendera högskolan åtgärder.

Vi vill helst att du själv har uttömt alla möjligheter till att lösa problemet på plats innan du anmäler det till Högskoleverket. Kontakta därför i första hand högskolan genom att vända dig till den kurs- eller programansvariga, studierektorn, prefekten eller rektorn. Du kan också vända dig till studentkåren för att få hjälp. Om problemet ändå kvarstår är du välkommen att anmäla ärendet till oss. Du kan anmäla händelser som rör dig själv eller någon annan.

Det är enklast om du gör din anmälan med hjälp av vårt webbformulär.


Läs mer hur om du gör en anmälan
2011-07-12

Nya antagningsregler för sökande med utländska betyg


Regeringen har fattat beslut om att avskaffa den särskilda urvalsgruppen för sökande med utländska betyg. Tidigare har dessa sökande värderats i en särskild grupp, men nu ändras reglerna så att de konkurrerar i samma grupper som sökande med svenska betyg.

Utländska betyg kommer att värderas i samma skala som svenska betyg där maxpoängen är 22,5. Det kommer fortsatt att finnas särskilda regler för elever från IB-skolorna och Europaskolorna när det gäller hur man värderar betygen. Högskoleverket kommer att besluta om föreskrifter för detta under hösten 2011 om meritvärdering och hur meritpoäng ska fördelas.

Förändringarna ska tillämpas första gången till antagningen höstterminen 2012.


Läs mer på regeringens webbplats (nytt fönster)
2011-07-08

Storbritannien lockar flest men Asien ökar


Antalet svenska studenter som studerar utomlands var 26 000 läsåret 2009/10 medan 42 000 studenter kom hit från andra länder. Storbritannien var det populäraste landet att resa till men trenden fortsätter mot ett ökat intresse för Asien, där 2 300 studerade.
Läs mer i kapitlet "Internationell mobilitet" i Högskoleverkets årsrapport 2011PDF
2011-07-08

Forum diskuterar internationella frågor


Forum för internationalisering är en grupp som bildats för att förbättra samordningen mellan svenska myndigheter och organisationer i frågor som rör internationalisering. Det senaste Forum-mötet hölls den 31 maj 2011. Då presenterades och diskuterades bland annat resultatet av undersökningen International Student Barometer och Högskoleverkets enkät till masterstudenter. Studiemedelsutredningen var ett annat ämne som togs upp. Dokumentation från mötet hittar du via länken nedan.
Läs mer om Forum för internationalisering
2011-07-01

Skolverket tar över prövningen av utlandsutbildade lärare


I samband med beslutet om att lärarlegitimation ska införas hösten 2012, bestämde riksdagen också att Högskoleverkets verksamhet med behörighetsprövning av lärare med utländsk utbildning tas över av Skolverket.  Högskoleverket upphör därmed att vara behörig myndighet för läraryrket den 1 juli 2011.

Skolverket tar emot ansökningar om lärarlegitimation för utlandsutbildade lärare från den 1 augusti 2011. Du som har ansökt om behörighetsbevis hos Högskoleverket fram till och med 30 juni 2011 — och som har fått ett beslut med kompletteringshänvisning - vänder dig till Skolverket när du har slutfört dina kompletteringar.
 
För att bli legitimerad lärare måste även du som redan har ett behörighetsbevis vända dig till Skolverket och ansöka om lärarlegitimation.


Till Skolverket (nytt fönster)

Till Skolverkets frågor och svar om lärarlegitimationen (nytt fönster)

Till Lärarportalen på regeringens webbplats (nytt fönster)


2011-07-01

Sjösättning av en ny lärarutbildning


I fjol beslutade regeringen om att den nuvarande lärarexamen ersätts med fyra nya. I dag träder beslutet i kraft. Under året som gått har Högskoleverket fattat beslut om ett stort antal ansökningar om de nya lärarexamina. De universitet och högskolor som fått examenstillstånd kan därmed starta lärarutbildning enligt den nya modellen till hösten.
Mer om de nya lärarexamina och Högskoleverkets beslut om examenstillstånd