Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-04-28

Många studenter kvar i högskolan efter examen


Rekordmånga väljer att fortsätta studera när de har tagit ut en examen, visar ny statistik från Högskoleverket och SCB. Var fjärde med kandidatexamen fortsätter till studier på avancerad nivå. Därmed ökar antalet personer med dubbel- och trippelexamina.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2011-04-27

Allt fler svenskar studerar utomlands


Under förra läsåret valde nästan 27 000 svenskar att studera i ett annat land, en ökning med nio procent jämfört med läsåret innan. Storbritannien och USA är överlägset populärast, men allt fler väljer att åka till Asien. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2011-04-19

Populärt att studera på masterprogram


De tvååriga masterprogrammen som infördes 2007 lockar många sökande. Antalet nybörjare har ökat från 8 000 till drygt 12 000 under de senaste tre åren. Utländska studenter utgör en stor andel, ca 60 procent.  Även det ettåriga magisterprogrammet har ökat, men inte lika markant som masterprogrammen.
Läs hela analysen om de tre första åren med en ny utbildnings- och examensstrukturPDF
2011-04-18

Internationellt under en flik


Nu har vi samlat allt som rör internationella frågor under en ny flik här på webbplatsen. Under fliken ”Internationellt” hittar du bland annat information om hur man gör för att använda sin svenska examen utomlands. Eller hur man gör för att kunna arbeta och studera i Sverige om man har en akademisk examen från ett annat land.
Läs mer under fliken "Internationellt »
2011-04-15

Nytt nummer av Nyheter & Debatt!


Universitetskansler Lars Haikola skriver att han känner stor trygghet i utvärderingssystemets grundidé. Nämligen att utvärdera mot de mål som gäller för alla examina enligt högskolelag och högskoleförordning. "Det finns metodologiska utmaningar i detta, inte ideologiska", anser han.
Läs hela ledaren i nya numret av Nyheter & DebattPDF
2011-04-14

Fortfarande fler män än kvinnor som blir professorer


Skillnaden är särskilt tydlig bland unga män och kvinnor som tagit en doktorsexamen före 30 års ålder. De yngre männen avancerar till professor i betydligt högre grad än kvinnorna. Det visar en ny omfattande rapport från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet »
2011-04-12

Karlstad får examinera civilekonomer


I dag beslutade Högskoleverket att Karlstads universitet får tillstånd att utfärda civilekonomexamen. Det innebär att man nu kan starta en civilekonomutbildning. I sin ansökan uppger universitetet att utbildningen man planerat kommer att ha fördjupningar inom redovisning och ekonomistyrning, marknadsföring, service management och nationalekonomi.
Läs beslutet och bedömargruppens rapportPDF
2011-04-12

Dans- och cirkushögskolan får inte utfärda examen på forskarnivå inom koreografi


Högskoleverket avslår Dans- och cirkushögskolans ansökan om att utfärda konstnärlig licentiat-eller doktorsexamen på forskarnivå inom området koreografi.

Intresset för konstnärlig forskning är starkt vid högskolan. Men högskolan saknar egen kritisk massa och forskarmiljön är än så länge för begränsad för att vara en fullgod miljö för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Lärarkompetensen och lärarkapaciteten  är tillfredställande. Däremot saknas en tydlig strategi för att säkra ekonomiska resurser till nödvändiga konstnärliga produktioner.


Läs mer i beslutet »PDF
2011-04-11

Stort intresse för årets informatörskonferens


Den 18 och 19 maj  genomförs Högskoleverkets informatörskonferens tillsammans med Lunds universitet. Med 360 anmälda deltagare är nu konferensen fullbokad men det går att sätta upp sig på en väntelista.
Läs mer på sidan Anmälan
2011-04-05

Konferens om rättssäkerhet den 27 oktober


Torsdagen den 27 oktober 2011 anordnar Högskoleverkets juridiska avdelning en konferens om rättssäkerhet.

Det blir föreläsningar på förmiddagen och seminarier på eftermiddagen. Bland ämnena märks:

  • Examination och avgifter sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv,
  • Överklagandenämnden för högskolans praxis,
  • Högskoleverkets regeringsuppdrag om disciplinåtgärder,
  • Aktuella tillsynsärenden.

Konferensen äger rum på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Ett detaljerat program kommer i maj.2011-04-01

Alla ense om att högskolan måste förändras


På konferensen Högre utbildning formar individ och samhälle, som ägde rum den 14-16 mars i Malmö, talade Jan Björklund om högre utbildning för framtiden. Nu går det att ta del av hans tal och annan dokumentation från konferensen.
Se dokumentation från konferensen