Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-02-25

Förslag om ändrade antagningsregler med anledning av den nya gymnasieskolan


Regeringen har nu presenterat ett förslag till hur antagningsreglerna till högskolan ska utformas med anledning av gymnasieskola 2011.

Förslaget är ute på remiss till mitten av maj. Först efter att regeringen fattat beslut om en ny högskoleförordning kan Högskoleverket fatta beslut om områdesbehörigheter som är anpassade för ämnesplanerna i den nya gymnasieskolan. Det blir tidigast under hösten 2011.


Läs mer om regeringens förslag »
2011-02-25

Synpunkter på "Kompetens och ansvar"


Här kan du läsa Högskoleverkets yttrande över betänkandet "Kompetens och ansvar" från 2009 års Behörighetsutredning (SOU 2010:65).

Högskoleverket tillstyrker, eller har inga invändningar mot, de förslag som gäller optikers, specialistsjuksköterskors, tandläkares och tandhygienisters utbildning. Högskoleverket avstår dock från att ta ställning till förslaget om verket ska ges i uppdrag att utforma en ny examensbeskrivning för utbildningen till tandhygienist. Högskoleverket avstyrker förslaget om behörighet inom socialtjänsten, och avstyrker därmed följdförslagen. Verket påpekar också att en reglering av behörigheten innebär komplikationer för prövningen av utländsk kompetens.


Läs mer i yttrandet (nytt fönster) »PDF
2011-02-24

Högskoleverket deltog på fyra studentmässor under februari


Högskoleverket och VHS har varit på plats med en studera.nu-monter på Nolia Utbildning & Framtid i Piteå, Umeå, Sundsvall och Östersund.

— Vi fick besök av många frågvisa gymnasieelever. De flesta frågorna handlade om antagning, utlandsstudier och vilken poäng som krävs för att komma in på olika utbildningar, säger Anna Hallenbom, mässansvarig på Högskoleverket.2011-02-23

Beslut om ämneslärarexamen i Lund och Kristianstad


Högskoleverket har i dag beslutat ifall Lunds universitet och Högskolan Kristianstad får examinera ämneslärare mot arbete i årskurs 7—9 respektive gymnasieskolan. Båda lärosätena har ansökt om examenstillstånd för ämneslärare i en rad olika ämnen.
Läs mer om besluten
2011-02-21

Nya faktablad om antagningen till högskolan


Det finns olika regler för antagning till högskolan beroende på vad man studerat tidigare. Vissa kan till exempel tillgodoräkna sig meritpoäng.

Högskoleverket och VHS har tagit fram fem olika faktablad som beskriver vilka antagningsregler som gäller om man funderar på att läsa vidare på högskolan. Faktabladen vänder sig till elever som går inom eller har gått ut gymnasiet och komvux.

Ladda ner faktabladen på studera.nu2011-02-21

Ännu fler vill skriva högskoleprovet


Det stora intresset för högskoleprovet håller i sig. Över 70 000 personer har anmält sig till vårens prov som skrivs lördagen den 2 april, en ökning med fem procent jämfört med toppnoteringen förra våren. Det här är sista chansen att skriva provet i nuvarande form.
Läs mer om antalet anmälda till högskoleprovet
2011-02-16

EU vill förenkla för medborgarna


Nästa år tänker EU-kommissionen modernisera direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG). Regeringen har därför gjort ett samrådsdokument som gått ut på remiss för att berörda myndigheter och organisationer ska få tycka till. Läs Högskoleverkets synpunkter via länkarna nedan eller gå in själv och tyck till på EU:s webbplats.
Högskoleverkets remissvar på samrådsdokumentet »PDF

Högskoleverkets tidigare synpunkter »PDF

EU-kommissionens webbplats (nytt fönster) »


2011-02-15

Nytt nummer av Nyheter&Debatt


I årets första nummer av Högskoleverkets tidning Nyheter&Debatt kan man bland annat läsa om Högskoleverkets samarbete med arbetslivet i utbildningsutvärderingarna.
Till Nyheter&Debatt nr 1, 2011PDF
2011-02-15

Umeå universitet får examinera apotekare


Högskoleverket har beslutat att ge Umeå universitet examenstillstånd för apotekarexamen. Det innebär att universitetet nu kan starta apotekarutbildning om 300 poäng.
Till beslut och utlåtandePDF
2011-02-14

Starkt engagemang i lärarutbildningen


Det mest positiva som kom fram under processen med de nya lärarexamina är att universitets- och högskoleledningarna nu visar ett så tydligt och starkt engagemang för sina lärarutbildningar. Det skriver universitetskansler Lars Haikola i sin ledare i Högskoleverkets tidning Nyheter&Debatt nr 1 som publiceras tisdagen den 15 februari.
Läs ledaren under Universitetskanslern tycker
2011-02-11

Anmäl dig till konferensen nu


Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till Högskoleverkets konferens Högre utbildning formar individ och samhälle. Välkommen med din anmälan!
Läs mer om konferensen
2011-02-08

På agendan för Högskoleverket 2011


Det nya utvärderingssystemet ska nu användas i skarpt läge. I årets regleringsbrev fick Högskoleverket också uppdraget att fortlöpande granska utbildningar som inte leder till en examen.  

Dessutom blir det ett intensivt arbete med tillträdesfrågorna även i år.


Läs mer i Högskoleverkets verksamhetsplan för 2011 »PDF
2011-02-08

Sista anmälningsdag till högskoleprovet är den 15 februari


Vårens högskoleprov skrivs lördagen den 2 april.

Det är sista provet i nuvarande form med fem delprov. Till hösten införs det nya högskoleprovet som innehåller åtta delprov och har mer fokus på matematik.

Anmäl dig senast den 15 februari.


Läs mer om högskoleprovet på studera.nu (nytt fönster) »

Till webbanmälan på hogskoleprov.nu (nytt fönster) »


2011-02-02

Ansökan om andra krav eller alternativt urval inför höstterminen 2011


Högskoleverket prövar ansökningar om andra krav eller alternativt urval. Om ett lärosäte vill ansöka om sådana tillstånd och tillämpa dem till höstterminen 2011 måste ansökningen vara oss till handa så att vi kan fatta beslut senast den 18 mars. Det innebär att en ansökan som är komplett och fullständig bör vara oss till handa omkring den 1 mars.

Sista anmälningsdag till höstterminen 2011 är den 15 april. Tillstånden bör vara klara i god tid så att potentiella sökande kan informera sig om vad som gäller.


Vägledning för ansökan och prövning finns här »
2011-02-02

Privata stiftelser och organisationer — viktiga forskningsfinansiärer i Sverige


Sverige är unikt när det gäller andelen forskningsfinansiering till universitet och högskolor från privata stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte. Bland OECD-länderna är det bara Storbritannien som har en högre andel än Sverige.
Läs pressmeddelandet