Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-01-28

Extra ansökan om lärarexamina för dem som fått avslag


Eftersom processen med den nya lärarutbildningen har bedrivits under stor tidspress kommer Högskoleverket att genomföra en extra prövning av examenstillstånd. Prövningen gäller endast förnyade ansökningar för de examina, inriktningar och ämnen som lärosätena ansökte om tillstånd för i juni 2010 och fick avslag för i december 2010 eller januari 2011. Sista ansökningsdag är 1 mars 2011.
Mer information om ansökningsprocessen
2011-01-28

Högskoleverket yttrar sig om sjöfartsutbildningen


Högskoleverket har lämnat över sitt yttrande över rapporten "Svensk sjöfartsutbildning i förändring". Rapporten är skriven på uppdrag av Sveriges Redareförening, med anledning av att sjöfartsnäringen upplever bekymmer med dagens sjöfartsutbildningar.
Läs yttrandet »PDF
2011-01-26

Nytt insynsråd på Högskoleverket


Nya ledamöter i Högskoleverkets insynsråd är Jens Oddershede, rektor vid Syddansk universitet, Jörgen Tholin, rektor vid Högskolan på Gotland och studenterna Camilla Georgsson och Ragnar Widebrant, Linköpings respektive Göteborgs universitet. Övriga ledamöter är Agneta Bladh, f.d. rektor vid Högskolan i Kalmar, Anna Ekström, ordförande i Saco,  Åke Svensson, VD på Teknikföretagen och Irene Wennemo, sekreterare i Socialförsäkringsutredningen.  Ordförande är universitetskansler  Lars Haikola.
Läs mer om insynsrådet »
2011-01-20

Nya föreskrifter om områdesbehörigheter och behörighet och urval


Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval har ändrats i och med beslutet att även äldre sökande ska få tillgodoräkna sig meritpoäng.

Föreskrifterna om områdesbehörigheter har också ändrats. På grund av att dagens lärarutbildning görs om till höstterminen 2011, och ersätts av nya lärarexamina, har Högskoleverket tagit fram nya områdesbehörigheter för förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen.


Fulltextversionen (konsoliderad version) av Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörighet »PDF
(I denna version är alla ändringar som har gjorts i ändringsföreskrifter införda i grundförfattningen.)

Läs mer om meritpoäng för sökande med äldre betyg »

Läs mer om områdesbehörigheter för den nya lärarutbildningen »


2011-01-18

Listan på beslut om ämneslärarexamen


I dag beslutade Högskoleverket om vilka lärosäten som beviljas eller får avslag på sina ansökningar om att få examinera lärare i årskurs 7—9 respektive gymnasieskolan i en rad olika ämnen.
Läs pressmeddelandet
2011-01-17

Anmälan till högskoleprovet är öppen


Anmälan till högskoleprovet är öppen mellan den 17 januari och den 15 februari. I vår skrivs provet lördagen den 2 april. Det är sista gången som provet skrivs med fem delprov. Från hösten 2011 innehåller provet åtta delprov.
Läs mer på studera.nu (nytt fönster)
2011-01-13

Ny broschyr om ungdomars valmöjligheter efter gymnasiet


Utbildningsmyndigheterna CSN, Högskoleverket, Internationella programkontoret, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Verket för högskoleservice har tillsammans gjort broschyren "Ditt liv efter gymnasiet", som vänder sig till ungdomar som är på väg att välja vad de ska göra efter gymnasiet.  Broschyren ger en samlad bild över de olika valmöjligheter som finns och den beskriver kortfattat vilken hjälp och information man kan få på respektive webbplats.
Beställ broschyren kostnadsfritt i Högskoleverkets webbshop (klicka på Studieinformation) »

Ladda ner broschyren i PDF-format »


2011-01-13

Det tog Umeå universitet sju år


Det tog nästan sju år för Umeå universitet att handlägga ett ärende som gällde en ansökan om befordran till anställning som professor. Högskoleverket anser att den långa handläggningstiden främst beror på omständigheter som universitetet ansvarar för, särskilt som det har funnits perioder av passivitet från lärosätets sida. Verket riktar därför allvarlig kritik mot Umeå universitet.
Läs beslutet »PDF
2011-01-12

Stor skillnad i prestationsgrad mellan distans- och campusstudenter


Att studera på distans har blivit väldigt populärt. Men det finns stora skillnader mellan distansstudenterna och campusstudenterna i fråga om avklarade högskolepoäng. De som läser på distans tar betydligt färre poäng.
Läs pressmeddelandet
2011-01-04

Sökande med äldre betyg får också meritpoäng


Nu justeras antagningsreglerna till högskolan. Från och med hösten 2011 kommer alla personer med bokstavsbetyg att få tillgodoräkna sig de värdefulla meritpoängen. Sökande med betyg äldre än 1997 får dock vänta till tidigast hösten 2012 på meritpoäng.
Läs pressmeddelandet
2011-01-03

Örebro universitet har utbildat studenter utan att antagning skett


Högskoleverket kritiserar Örebro universitet för att man  låtit gymnasieelever genomgå utbildning på grundnivå utan att deras behörighet prövats och utan att antagning har skett. Därmed har universitetet brutit mot högskoleförfattningarnas regler.  
Läs beslutetPDF
2011-01-03

Studenters arbetsbörda varierar


Knappt en tredjedel av studenterna lägger ner 40 timmar eller mer i veckan på sina studier. Men det varierar stort mellan olika högskoleutbildningar. Medicin- och odontologistudenter ägnar mest tid åt studierna medan humaniora- och teologistudenter lägger ner minst timmar.
Läs pressmeddelandet