Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-09-30

Olika priser för olika utbildningar


Nästa höst införs avgifter för studenter från länder utanför EU/EES som ska plugga i Sverige. Hur mycket det kommer att kosta beror på utbildning och högskola. Högskolorna beslutar själva om prissättningen. Läs Aftonbladets och Metros artiklar som handlar om detta. Besök också studera.nu för mer info.
Läs mer på studera.nu
Till Aftonbladets artikel
Till artikel i Metro
2010-09-27

Höj kvaliteten i ekonomutbildningen


I dag publicerar både SvD och UNT debattartiklar om ekonomutbildningarna. Gemensamt är att debattörerna slår ett slag för fler undervisningstimmar och lärare för att höja utbildningskvaliteten. För några år sedan publicerade Högskoleverket en rapport där man bland annat belyser arbetsgivares syn på utbildningen.
Läs debattartikel på UNT
Läs debattartikel på SvD
Ladda ner Högskoleverkets rapport: Ekonomer — utbildning och arbetsmarknadPDF
2010-09-22

Framtidens kiropraktor- och naprapatutbildningar


I slutet av förra året fick Högskoleverket i uppdrag att utreda hur kiropraktor- och naprapatutbildningarna kan införlivas i högskolan. Senast den 15 november ska verket föreslå till regeringen hur de ska kunna utformas som högskoleutbildningar.
Läs mer i regeringsuppdraget på regeringen.se (pdf, nytt fönster)
2010-09-22

Vad händer med studentkårerna?


Högskoleverket och SFS har kartlagt studentkårernas verksamhet och studentinflytandet före kårobligatoriets avskaffande. Den visar bland annat att många kårer hade en bred verksamhet och att flertalet högskolor kommer att bidra ekonomiskt för att säkerställa delar av kårverksamheten. Kartläggningen kan användas för en senare uppföljning av förändringarna och deras konsekvenser.
Läs mer om rapporten
2010-09-20

Högskoleprovet fortsatt populärt


Cirka 50 000 personer har anmält sig till höstens högskoleprov. Det är ungefär 3 000 fler än förra året, då anmälningarna också låg på en hög nivå efter en kraftig ökning jämfört med hösten dessförinnan.
Läs pressmeddelandet
2010-09-17

Reviderad vägledning för ansökan om examenstillstånd på forskarnivå


Nu finns en reviderad vägledning om hur ansökan och prövningen går till när det gäller rätten att få utfärda examen på forskarnivå inom ett område.

Ansökningarna ska skickas in till Högskoleverket senast den 15 oktober.  


Till den reviderade vägledningenPDF
2010-09-13

Studenter fast för fusk


Då och då fälls studenter för fusk, vanligtvis plagiat. Senast stängdes fyra studenter vid Malmö högskola av en månad. Hur vanligt är det? Högskoleverket gör årligen en sammanställning av samtliga disciplinärenden vid högskolorna. Läs årets rapport som publicerades i juni.
Till Högskoleverkets rapport om fuskPDF

Till Sydsvenskans artikel om avstängda studenter


2010-09-10

Kvalitet en resursfråga


Saco skriver på GP Debatt att de vill se satsningar på kvaliteten i högskolan. Högskoleverket har konstaterat bristande resurser på många utbildningar, vilket drabbar studenterna. Läs om högskolornas finanser i rapporten Högskolans ekonomi. Den visar att anslaget per student inte ökat på tio år.
Läs mer på GP Debatt (nytt fönster)
Ladda ner rapporten Högskolans ekonomi
2010-09-07

Ny vägledning för masterexamen


Den nya vägledningen för att söka tillstånd att utfärda masterexamen är klar. Högskolornas ansökningar ska vara inskickade till Högskoleverket senast den 15 oktober.
Till Högskoleverkets vägledning vid ansökan om tillstånd att utfärda masterexamenPDF
2010-09-07

Stockholms universitet tillämpade studieanvisningar fel


Högskoleverket kritiserar Stockholms universitet för att man i studieanvisningar har angett regler som borde ha stått i kursplanen. Universitetet har också tillämpat studieanvisningarna felaktigt.
Läs beslutetPDF
2010-09-06

Studenter fick inte informera


Uppsala universitet får kritik av Högskoleverket för behandlingen  av en grupp studenter. De hade fått tillstånd att informera om en motion om bojkott av israeliska varor men blev uppmanade att lämna lokalen.
Läs beslutetPDF
2010-09-02

Studenternas prestationer sjunker — distansutbildningarna trolig orsak


Under den senaste femårsperioden har prestationsgraden, det vill säga antalet avklarade poäng, minskat från 83 till 79 procent. Den ökade mängden distansutbildning är en sannolik förklaring. För första gången finns också uppgifter om skillnaden mellan män och kvinnor inom de olika studieformerna.
Läs pressmeddelande om studenternas prestationer
2010-09-01

Försvarshögskolans styrelse borde kallat in ställföreträdare


Högskoleverket kritiserar Försvarshögskolans styrelse. Den var inte beslutsför när man begärde att regeringen skulle entlediga högskolans rektor.
Läs Högskoleverkets beslutPDF