Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-08-30

Ny vägledning för masterexamen


Den 24 september publiceras den aviserade nya vägledningen om att söka tillstånd att utfärda masterexamen. Den publiceras här på hsv.se. Högskolornas ansökningar ska vara inskickade till Högskoleverket senast den 15 oktober.

2010-08-27

Stora brister i förslagen om lärarlegitimation


Högskoleverket skriver i sitt remissvar angående lärarlegitimation att förslagen har stora brister och knappast kommer att få önskad effekt. Inte minst det föreslagna introduktionsåret är förknippat med flera problem. Promemorian bör återremitteras menar verket.
Läs remissvaretPDF
2010-08-25

Forum diskuterade studieavgifter


Vid sitt senaste möte den 24 maj diskuterade nätverket Forum för internationalisering bland annat effekter av de kommande studieavgifterna för vissa utländska studenter. Ta del av mötesanteckningar och powerpointpresentationer här.
Läs mer om Forum för internationalisering
2010-08-24

Överfulla universitet och högskolor i höst


Universiteten och högskolorna kommer inte att ha några problem med att fylla sina platser i höst. De räknar med en mycket stor studentvolym under året och nästan alla högskolor kommer att förbruka sina anslag. Det visar en ny analys från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2010-08-23

Lars Haikola ny universitetskansler


Den 1 juli utsåg regeringen Lars Haikola till ny universitetskansler. Han tillrädde tjänsten den 16 augusti. Lars har en bred erfarenhet från högskolesektorn och kommer närmast från tjänsten som rektor för Campus Helsingborg vid Lunds universitet.
Läs mer om Högskoleverkets nye kansler
2010-08-19

Många ansökningar om lärarexamen


Inför införandet av den nya lärarutbildningen nästa år har lärosätena varit tvungna att ansöka om nya examenstillstånd. Högskoleverket arbetar just nu med ansökningarna som har kommit in från 29 lärosäten. Beslut fattas i december.
Läs mer om prövningen och vilka lärosäten som har ansökt
2010-08-16

Anmälan till högskoleprovet har öppnat


Nu är det dags att anmäla sig till höstens högskoleprov som äger rum lördagen den 23 oktober.  Sista dag att anmäla sig är den 15 september.

Antalet provdeltagare har ökat flera år i rad. Förra hösten anmälde sig 47 000 personer.


Läs mer om högskoleprovet på studera.nu
2010-08-12

Äldre sökande får meritpoäng nästa höst


Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz har meddelat att antagningsreglerna kommer att ändras inför höstterminen 2011. Högskoleverket ska få i uppdrag att se över hur personer med gymnasiebetyg från 2002 eller tidigare ska få tillgodoräkna sig meritpoäng och därmed kunna konkurrera på lika villkor i antagningen.

Läs mer på SvD.se
2010-08-09

EU utreder de nya antagningsreglerna


EU-kommissionen utreder om antagningsreglerna till universitet och högskola strider mot EU:s diskrimineringslagar.

Det skriver kommissionen i ett brev till det svenska Utrikesdepartementet, efter att ha tittat på handläggningen vid Lunds universitet. Sverige ska svara kommissionen före den 6 oktober.


Läs mer på svt.se: "EU utreder kritiserade antagningregler"

Läs om de nya reglerna

Läs skrivelsen från Europeiska kommissionen


2010-08-05

Flest nya utländska doktorander vid KTH och BTH


Av de närmare 3 400 som påbörjade en forskarutbildning år 2009 var drygt 1 000 utländska doktorander. Hälften av dessa kom från Asien, varav cirka 40 procent från Kina. På KTH och Blekinge tekniska högskola var andelen utländska nybörjare på forskarnivå närmare 60 procent.
Till Högskoleverkets årsrapport, kapitel Utbildning på forskarnivå
2010-08-02

Låg arbetslöshet inom vård och teknik


1-1,5 år efter sin examen hade examinerade inom medicin/odontologi/teknik samt vård och omsorg en hög andel etablerade på arbetsmarknaden, 93, 85 respektive 82 procent. Juridik/samhällsvetenskap, lant- och skogsbruk samt undervisning låg närmast den genomsnittliga etableringsandelen med ca 75 procent etablerade.

Högskoleverkets årsrapport, kapitel Utbildning och arbete