Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-07-29

Tekniskt område ökade mest


Antalet helårsstudenter i den svenska högskolan ökade med 8 procent under 2009. Den största procentuella ökningen hade det tekniska området med 12 procent fler helårsstudenter förra året. Läs mer i Högskoleverkets årsrapport.
Till Högskoleverkets årsrapport, kapitel Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2010-07-27

Studenterna blir allt rörligare


På sju år har antalet som studerar i ett annat land ökat med nästan 60 procent i hela världen. Globaliseringen av den högre utbildningen får allt större ekonomisk betydelse. Läs en internationell översikt och om internationell mobilitet i Högskoleverkets årsrapport.
Till Högskoleverkets årsrapport, kapitel Internationell översikt

Till Högskoleverkets årsrapport, kapitel Internationell mobilitet


2010-07-22

Regeringen ska utreda nya antagningsregler


De nya antagningsreglerna som precis trätt i kraft kommer att utredas igen av regeringen.

– Är det så att vi behöver justera reglerna så är vi beredda att göra det, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP), till TV4.


Mer om regeringens uttalande
2010-07-22

Prenumerera och få senaste nytt


Du som löpande vill få information från Högskoleverket kan skapa en egen prenumeration på nyheter inom olika ämnesområden som du vill bevaka. Du kan också välja att prenumerera på våra olika nyhetsbrev.
Information om prenumeration
2010-07-13

Fler nya i högskolan


Förra året ökade antalet nybörjare på högskolan med 8 procent. Det visar Högskoleverkets årsrapport som följer trenderna inom högre utbildning i Sverige. Där kan man bland annat läsa om att social bakgrund påverkar vilka som pluggar vidare.
Till Högskoleverkets årsrapport, kapitel Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer om breddad rekrytering


2010-07-08

Forskningsmedlen ökade 2009


I Högskoleverkets årsrapport kan du se utvecklingen av statsanslag och andra intäkter till universitet och högskolor. Intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå ökade med 1,9 miljarder kronor 2009, den största ökningen någonsin.
Till Högskoleverkets årsrapport, kapitel Forskningsfinansiering
2010-07-08

Ny vägledning för doktorsexamen inom ett område


I mitten av september kommer en ny uppdaterad vägledning om att söka tillstånd att utfärda generell doktorsexamen inom ett område. Anvisningarna publiceras här på hsv.se. Högskolornas ansökningar ska vara inskickade till Högskoleverket senast den 15 oktober.

2010-07-05

Högskoleverket i Almedalen


Vilka krav bör och kan ställas på antagningen till högskolan? Det kommer en politikerpanel att debattera om på ett seminarium om antagningsfrågor som Högskoleverket och Högskolan på Gotland arrangerar den 8 juli.
Läs mer om seminariet