Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-06-30

29 lärosäten har ansökt om lärarexamen


Inför införandet av den nya lärarutbildningen nästa år måste lärosätena ansöka om nya examenstillstånd. Ansökningstiden har nu gått ut och beslut fattas under december 2010.
Läs mer om prövningen
2010-06-30

Nytt högskolelandskap börjar ta form


Fler högskolor får nu möjlighet att bedriva forskarutbildning och ge doktorsexamen. Högskoleverket har beslutat att åtta högskolor får tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom 15 olika områden. Det är första gången som Högskoleverket ger den här typen av examenstillstånd.
Läs pressmeddelandet
2010-06-23

Ingen civilingenjörsutbildning till Linnéuniversitetet


Högskoleverket har beslutat att avslå Linnéuniversitetets ansökan om tillstånd för civilingenjörsexamen. Orsaken är framför allt bristande lärarkompetens.
Till beslut om civilingenjörsutbildningPDF
2010-06-23

Ny vägledning för masterexamen


I början av september kommer en ny uppdaterad vägledning om att söka tillstånd att utfärda masterexamen. Anvisningarna publiceras här på hsv.se. Högskolornas ansökningar ska vara inskickade till Högskoleverket senast den 15 oktober.

2010-06-23

Ja till socionomexamen i Mälardalen


Mälardalens högskola får tillstånd att utfärda socionomexamen. Lärarkompetensen är god och den verksamhetsförlagda utbildningen håller hög kvalitet.
Till beslut om socionomexamen i MälardalenPDF
2010-06-18

Tillsynsbesök på Teaterhögskolan


I sin tillsynsrapport om Teaterhögskolan i Stockholm konstaterar Högskoleverket sammanfattningsvis att den offentligrättsliga standarden på högskolan behöver förbättras.
Till rapporten
2010-06-18

Fler avlägger doktorsexamen snabbare


En ny rapport från Högskoleverket och SCB visar att genomströmningen i forskarutbildningen har förbättrats väsentligt. En jämförelse mellan  nybörjarna 1980 och  2004 visar att andelen som tagit ut en doktorsexamen inom fem år mer än fördubblats.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2010-06-17

Nytt högskoleprov lanseras nästa höst


Högskoleverket har nu beslutat att högskoleprovet ska göras om. Det blir bland annat tre helt nya delprov och större fokus på matematik. Det nya provet är tänkt att lanseras hösten 2011.
Läs pressmeddelandet
2010-06-11

Nya lärarexamina


De nya lärarexamina träder i kraft den 1 juli 2011. Alla universitet och högskolor som vill ha examenstillstånd för någon eller några av de nya examina måste ansöka om det till Högskoleverket senast den 28 juni 2010.
Läs mer och ladda ner vägledning
2010-06-11

Goda tider för landets universitet och högskolor


2009 var i flera avseenden ett rekordår inom högskolan. Det har till exempel aldrig någonsin tidigare funnits så många studenter på universiteten och högskolorna. Dessutom redovisade högskolorna historiska överskott på två miljarder. Det visar Högskoleverkets årsrapport som publiceras idag.
Läs pressmeddelandet
2010-06-11

Urval och rättvisa — konferens i Umeå


Den 15-17 juni arrangeras en konferens om urval till högre utbildning. Medverkar gör Högskoleverket och flera internationella rådgivare bakom högskoleprovet.
Läs mer om konferensen
2010-06-10

Färre fuskärenden på högskolorna


Drygt 500 studenter blev varnade eller avstängda för fusk under 2009. Det är en minskning med sju procent jämfört med året innan. Plagiat är fortfarande den vanligaste orsaken.
Läs pressmeddelandet
2010-06-09

Alla pedagogikutbildningar inte godkända


Efter fördjupad granskning har Högskoleverket godkänt nästan alla utbildningar inom pedagogikområdet. Men examenstillståndet för sex utbildningar ifrågasätts.
Till beslut om pedagogikutbildningarPDF
2010-06-09

Så mäter högskolorna samverkansarbetet


Högskoleverket har analyserat hur högskolorna följer upp sitt samverkansarbete med kvantitativa mått.
Till analysenPDF
2010-06-08

Universitetskansler Anders Flodström avgår


Den 1 juli lämnar Anders Flodström sin post som universitetskansler och chef för Högskoleverket. Anders Flodström säger att anledningen är en förtroendeklyfta, som inte går att överbrygga, mellan honom och departementets ledning avseende ett nytt kvalitetssystem.
Till pressmeddelandet
2010-06-08

Fortsatt få kvinnliga professorer


De senaste åtta åren har antalet professorer ökat med 34 procent. Men den sneda könsfördelningen håller i sig. År 2009 var 80 procent av professorerna män, vilket i stort sett är samma andel som året innan. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2010-06-02

Rätt till handledning av uppsats efter kursens slut


Högskoleverket anser att en student har rätt till handledning av sin uppsats efter det att kursen har avslutats. Vill universitetet avvika från praxis bör det anges i kursplanen.
Läs mer om det och andra juridiska frågor i senaste numret av StudenträttPDF
2010-06-01

Dags att förändra psykoterapeututbildningen


Högskoleverket har tidigare påtalat att det finns stora brister inom psykoterapeututbildningen. Verket föreslår nu ett antal åtgärder till regeringen för att höja och säkerställa kvaliteten, bland annat att antagningen begränsas till vissa yrkesgrupper.
Läs pressmeddelandet