Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-05-27

Lyckad satsning på obehöriga lärare


Högskoleverket har utvärderat satsningen på särskild utbildning av lärare i yrkesämnen (SÄL III). Resultatet är gott på många punkter.
Läs mer om rapporten
2010-05-27

Lärar- och civilingenjörsutbildningen fortsatt störst


Bland de program som leder till en yrkesexamen har lärarutbildningen och civilingenjörsutbildningen i särklass flest förstahandssökande inför höstterminen. Båda programmen minskar dock något jämfört med förra hösten. Psykolog- och tandhygienistutbildningen ökar mest.
Läs pressmeddelandet
2010-05-27

God tanke, men fel utformning


Regeringen har föreslagit ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Högskoleverket tycker inte att förslaget tillför något nytt och avstyrker därför försöksverksamheten.
Till Högskoleverkets yttrandePDF
2010-05-25

Uppdrag om värdering av utländska gymnasiebetyg


Det är inte möjligt att värdera alla utländska betyg på samma villkor som svenska betyg. Det kräver orimliga resurser och likvärdigheten riskeras. Högskoleverket rekommenderar regeringen att hitta nya vägar.
Läs Högskoleverkets skrivelse till regeringenPDF
2010-05-24

Högskolan Dalarna får inte tillstånd för socionomexamen


Det föreslagna socionomprogrammet har många förtjänster. Men programmet är t.ex. inte stabilt när det gäller lärar- och forskarkompetens inom huvudområdet socialt arbete.
Läs Högskoleverkets beslut och bedömargruppens yttrandePDF
2010-05-24

Nytt högskoleprov kan lanseras nästa höst


I nästa nummer av Nyheter & Debatt skriver Högskoleverket om förslaget till ett nytt högskoleprov. Det kommer bland annat att bli tre helt nya delprov. Lanseringen planeras till hösten 2011.
Läs artikeln om nytt högskoleprov
2010-05-20

Stockholms universitet får kritik


Universitetet kritiseras för att inte ha uppfyllt sin serviceskyldighet.
Läs beslutetPDF
2010-05-19

Sju av tio får tillstånd att utfärda masterexamen


Högskoleverkets fjärde prövningsomgång för tillstånd att utfärda masterexamen är nu klar. Verket har granskat tio ansökningar från fem olika högskolor. Sju av ansökningarna har beviljats, medan tre inte uppfyllde kvalitetskraven.
Läs mer och ladda ner rapporten
2010-05-19

Allt fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan


Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 utgjorde de 18 procent av högskolenybörjarna. Men det är stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2010-05-06

Kärv situation för språkutbildningarna


Högskoleverket har följt upp de ämnes- och programutvärderingar som genomfördes under 2004. Uppföljningen visar bland annat att språkutbildningarna brottas med ekonomiska problem vilket leder till få undervisningstimmar och svårigheter att anta doktorander. Språkutbildningarna måste få mer resurser, menar verket.
Läs pressmeddelandet
2010-05-04

Lunds universitet får apotekarutbildning


Högskoleverket har idag gett Lunds universitet tillstånd att utfärda apotekarexamen. Universitetet vill skapa en apotekarutbildning med en ny profil där man fokuserar på läkemedlet och patienten. Samtidigt avslås Umeå universitets ansökan.
Läs beslutet angående Lunds universitetPDF
Läs beslutet angående Umeå universitetPDF