Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-04-29

Anders Flodström ny ordförande i stiftelse


Flodström har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen för Internetinfrastruktur under mandatperioden 1 juni 2010 — 15 februari 2012.
Läs mer på Internet Society
2010-04-29

Högskolornas arbete med alternativt urval


Alternativt urval används i relativt liten utsträckning. Högskolorna uppger att det är kostnadskrävande och att det finns en osäkerhet kring vad som är tillåtet.
Läs Högskoleverkets sammanställningPDF
2010-04-28

Newmaninstitutet teologisk högskola


Regeringen ger Newmaninstitutet AB rätt att utfärda kandidatexamen och högskoleexamen i teologi. Senast ett lärosäte med katolsk huvudman inrättades i Norden var 1477, när Uppsala universitet grundades.
Läs mer på Newmaninstitutets webbplats
2010-04-28

Ifrågasatt handledning


En student har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt sin handledning. Handledningen gällde när hon skulle skriva en uppsats i informatik vid Karlstads universitet efter avslutad kurs.  
Läs Högskoleverkets beslutPDF
2010-04-21

Nytt högskoleprov på väg


Högskoleverket har tagit fram ett förslag till nytt högskoleprov, tänkt att tas i bruk hösten 2011. Förslaget kommer att presenteras och diskuteras på en konferens den 18 maj. Är du intresserad av att delta på konferensen kan du skicka in en intresseanmälan.
Läs mer om konferensen
2010-04-21

Nyutexaminerade studenter väljer helst storstäderna


De som har studerat i storstadsregioner bosätter sig gärna i storstäderna efter studierna. Övriga regioner har betydligt svårare att behålla sina studenter efter examen. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2010-04-15

Mer pengar till högskolan i Västsverige


I regeringens vårproposition, som presenterades idag, föreslås bland annat 245 miljoner kronor till fler utbildningsplatser inom yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan i Västra Götalandsregionen.
Till regeringens vårbudget
2010-04-14

Högskolan Kristianstad hade kursplan delvis på engelska


Högskoleverket kritiserar Högskolan Kristianstad för att en kursplan inte har funnits tillgänglig på svenska för distanskursen Strategic Human Resource Management.
Till beslutetPDF
2010-04-14

Ur ledaren i Nyheter & Debatt nr 3:


- Vi ställer oss positiva till uppdraget att utveckla regeringens förslag till nytt kvalitetsutvärderingssystem under förutsättning att vi i fortsättningen får arbeta som den oberoende myndighet vi ska vara, säger Anders Flodström.
Läs mer i Nyheter & Debatt nr 3:PDF
2010-04-13

Högskoleverket kritiserar Linnéuniversitetet


Högskoleverket kritiserar Linnéuniversitetet för stora brister på programmet för biblioteks- och informationsvetenskap. Verket är särskilt kritiskt till hanteringen av kursplanerna.
Läs beslutetPDF
2010-04-13

Svenskt Näringsliv gör vilseledande rankningar


Högskoleverket är kritiskt till hur Svenskt Näringsliv gör sina årliga högskolerankningar.
Läs mer
2010-04-09

Specialisering för sjuksköterskor har setts över


Högskoleverket har utrett hur specialistsjuksköterske-
examen bör vara utformad. En anledning är att utbildningen ska bli bättre på att möta vårdens behov.
Läs mer om rapporten
2010-04-07

Rekrytering av kinesiska studenter


Högskoleverket har granskat Högskolan i Gävles rekrytering av studenter från lärosätets samarbetsuniversitet i Kina
Till beslutetPDF
2010-04-06

Studenterna möter få professorer


De mest meriterade lärarna, professorerna, utför bara 8 procent av studenternas undervisning. Men det varierar mellan olika vetenskapsområden. Professorerna inom naturvetenskap utför en betydligt större andel av undervisningen än andra professorer.
Läs pressmeddelandet om lärarnas och forskarnas arbetstider